[Stillingsannonse] Sel kommune

SEL KOMMUNE HAR LEDIG 2 FASTE STILLINGER I 100% SOM BYGGESAKSBEHANDLER/KONTROLL-/TILSYNSINGENIØR, VED VIRKSOMHETSOMRÅDE PLAN OG TEKNISK  St.id. 57 Plan og teknisk har ansvaret for samferdsel, vatn, avløp, renovasjon, brannvesen, byggesaksbehandling, plan, miljø, kart …