COWI

Velkommen til digital bedriftspresentasjon med COWI! Mer informasjon kommer.

COWIs ingeniører jobber på flere av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter, som Regjeringskvartalet, Fornebubanen, Stavanger Universitetssykehus, Ny vannforsyning til Oslo og Stavanger, E18 Rugtvedt – Dørdal, samt tverrfaglig rådgiver på alle Avinors flyplasser i Norge.

Med en markedsledende posisjon innen sykehus og flyplasser, brudesign og marine konstruksjoner, bærekraftig byutvikling og et av bransjens største rådgivermiljø innenfor vann, dekker COWI de aller fleste fagområder utenom oljesektoren. Selskapet har over 20 kontorer i Norge, og samarbeider med konsernets kompetansemiljøer i 132 land verden over. COWI har over 1100 medarbeidere i Norge, og 6600 globalt.

Selskapet er eid av stiftelsen COWI Fonden, hvilket betyr at overskuddet som genereres i selskapet brukes til å investere i kompetanseutvikling av selskapets medarbeidere, samt støtte forskning og utvikling i bransjen.

Ansvarlig for denne bedriftspresentasjonen er Oda. Ta kontakt på odaksak@stud.ntnu.no ved spørsmål.

Multiconsult

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving, og rangeres som en av Norges aller mest attraktive arbeidsgiver blant teknologer. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av mer enn 2900 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving fordelt på syv ulike forretningsområder: Bygg og Eiendom, Industri, Olje og Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Fornybar Energi, Vann og Miljø, og By og Samfunn. Som student er du nøkkelen til at vi når målene våre. Multiconsult verdsetter unge nye medarbeidere som kan tenke nytt, og vi trenger deg som tør å utfordre etablerte standarder.

Ansvarlig for denne bedriftspresentasjonen er Tale Midtgarden Mårdalen. Ved spørsmål ta kontakt på talemm@stud.ntnu.no