Bjelkeklangs historie


Bjelkeklang, byggstudentenes bladetkor, ble stiftet høsten 2012. Hennes høyhet Femme Fatale  var ildsjelen bak stiftelsen som ble gjort i forbindelse med 100-årsjubileet til Hennes Majestet Aarhønen det påkommende år. Bjelkeklang viste seg å være et kor med stort potensiale, og har etter oppstarten vokst stort i både medlemstall og ambisjonsnivå.

Bjelkeklang er ofte å se når H.M. Aarhønen inviterer til studentergalla, i tillegg til at vi har hatt gratisjulekonsert for byggstudentene i eksamensperioden. Julen 2014 hadde bjelkeklang sin første «ordentlige» konsert, i døvekirken, sammen med arkitektkoret. Konserten ble utsolgt på kort tid, og var en stor suksess som fort kan bli en tradisjon.