Blæstegjengen jobber med å blæste informasjon til studentene på
Bygg- og Miljøteknikk. Arbeidsoppgavene er blant annet å utforme
linjeforeningsavisen Spikers Kårner, videreutvikle Aarhønens nettside
og sørge for en god informasjonsflyt til studentene på Bygg. Med et
verv i Blæstegjengen ønsker vi oss deg med interesse for journalistikk,
korrekturlesing, grafikk, fotografi, illustrasjon, lyrikk, dramatikk, sladder
og alt som du tenker vil passe inn i PR. Samtidig bygger vi et samhold i
gruppa ved hjelp av sosiale arrangementer, taco og litt tequila.