Hyttestyret var oppe på hytta i helga og fant bålrester like ved terrassen. Dette er ikke akseptabel oppførsel! Det vil bli sanksjoner rettet mot de som har fyrt bålet og vi håper at våre fremtidige gjester bruker hodet når det gjelder bålfyring ved hytta. Hyttestyret ønsker at alle skal kunne bruke hytta og føle seg hjemme der, men vi krever at folk behandler hytta og områdene rundt med forsiktighet og verdighet. Det har alt for ofte kommet fram at noen har «det som ikke er mitt er ikke så viktig å ta godt vare på»-holdninger.

Bål og ild er farlig og skal brukes med forsiktighet! Hyttestyret har satt en bålplass, men om du skal bruke denne må du ta kontakt med Hovmester eller Godsbestyrer.

Hyttestyret