Hva er Bygg:Verksted

Bygg:Verksted

Bygg:Verksted ble startet opp våren 2008 og er et sosialt samlingspunkt for alle klassetrinn ved Bygg- og Miljøteknikk. Vi består av en gruppe engasjerte studenter som ønsker å tilby andre studenter ved bygg og miljøteknikk noe lærerikt og praktisk ved siden av studiene. Vårt hovedfokus er å arrangere kurs innenfor temate bygg og anlegg. Vi har blant annet arrangert ytterveggkurs og trappekurs. Her har studentene fått gjennomgang av konstruksjonen og deretter kunnet bygge denne selv fra bunn av. I samarbeid med Omega Verksted arrangerte vi høsten 2010 et høytalerkurs der man (for en rimelig penge) kunne lage sitt eget par med stereohøytalere. Høytalerne ble designet av en av landets fremste innen akustikk og elementene ble levert av den norske produsenten SEAS. I tillegg har vi arrangert et sykkelmekkekurs, og holder for øyeblikket et kurs i samarbeid med Weber og SiT i bygging av utegrill i Leca på Moholt. Vår virksomhet består også av utlån av verktøy til studenter og fag. Blant annet samarbeider vi med AKT ved bygging av scene og kulisser til byggrevyen, samt andre byggeprosjekter som prøvelsene, badekarpadlingen eller private prosjekter.  

Den (nesten) sanne historien om Bygg:Verksted


Det må tas hensyn til at ikke alt som står skrevet under er hundre prosent korrekt eller passende til en så viktig historisk bok. Likevel er det viktig å skrive på denne måten for å kunne forsterke det viktige budskap som Bygg:Verksted ønsker å formidle til denne bokens lesere.

Det var en gang et vakkert rike styrt av Hennes Majestet Aarhønen. Et rike de sier var østenfor sol og vestenfor måne, med grønne skoger så vakre som få og med et rikt utvalg av goder og fristelser for alle Bygg- og Miljøteknikkstudenter. Det hadde nesten gått ett hundre år siden Hennes Høyhet hadde åpnet sine grenser for andre enn henne selv, og tilbydd uendelige muligheter med glede ved siden av studiene. Men til tross for all denne lykke skjulte det seg mørke og skumle krefter. Krefter som Hennes Majestet Aarhønen ennå alene ikke hadde greid å oppdage selv, til tross for hennes store visdom. Og det er her historiens helter/grunnleggere kommer inn.

En vakker vårdag i 2008, møtes Helge Bakken, Christian Magnus Skoglund, Morten Engen og Jan-Ivar Rønningen for å diskutere denne uro som bygget seg opp. De fire hadde nemlig innsett at i riket befant det seg en fare ved navn Grev Teoretisk Overbelastning. En herre som i skjul hadde overlesset landets innbyggere med teori og øvinger, slik at den praktiske egenskap hadde svunnet hen hos flertallet av rikets innbyggere. De tok derfor turen til Hennes Majestet Aarhønen for å diskutere trusselen. Hennes Høyhet fattet fort at det her måtte gjøres noe drastisk, så våre fire helter/grunnleggere fikk i oppgave å danne en såkalt undergruppe, for å kjempe mot Grev Teoretisk Overbelastnings onde hensikter. De tok seg navnet Bygg:Verksted.

Sammen blir de enige om at det beste våpen mot en slik ondskap er å arrangere kurs innenfor temaet bygg og anlegg i et hyggelig miljø for alle. Med på veien får de med seg andre motiverte innbyggere som gjerne vil hjelpe til med det de kan, og samtidig selv få lærdom. Etter noen måneder i skjul med planlegging har de endelig klargjort det første skytset mot den onde greven. Onsdag 28. oktober er datoen hvor de overrasker alle med å arrangere et veggkurs. En aktivitet som viser seg svært populær blant rikets innbyggere, men også minst like upopulær mot ondskapen selv. Men om Grev Teoretisk Overbelastning trodde han hadde noe å ta igjen med blir det tatt opp enda flere medlemmer, og muligheten til å tilby flere kurs blir meget større.

I den enda nyere tid som har gått har Bygg:Verksted styrket sin posisjon ovenfor det onde ved å arrangere trappekurs, bygging av en utegrill på Moholt Fort (også kjent som Moholt Studentby), i tillegg til å tilby faglig ekspertise angående hyttebygging og muligheten til utlån av verktøy til alle rikets innbyggere. Grev Teoretisk Overbelastning derimot, måtte gå i skjul på grunn av all støy fra hamring og saging. For å sørge for at denne ondskapen ikke skulle komme tilbake, bestemte Bygg:Verksted seg for å vandre utenfor rikets landegrenser for å tilegne seg ny kunnskap. Tilbake kom de med et høytalerkurs som arrangeres både i, men også utenfor, rikets grenser. Samtidig som man kan videreføre meningen med selve Bygg:Verksted; nemlig det å tilby byggstudentene et praktisk tilbud, i et sosialt miljø, slik at skolearbeid ikke tar all overhånd. Og ved videre opptak av nye medlemmer, da gamle dessverre må gå, vil dette tilbudet fremdeles eksistere. For det må det gjøre, for Grev Teoretisk Overbelastning er nemlig ikke død.

Og snipp, snapp…..Nei, vent nå litt! Det er ikke slutt nå. Dette er bare starten! Dette er bare starten!