Dokumenter


Statutter

Statutter for H.M. Aarhønen: PDF
Statutter for H.M. Aarhønens Fond: PDF
Statutter for Hytteprosjektet: PDF
Statutter for H.M. Aarhønens hederstegn: PDF

Referater

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 15.11.10: PDF

Referat fra generalforsamling 22.02.11: PDF

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 23.03.11: PDF

Referat fra generalforsamling 22.02.12: PDF

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 24.10.12: PDF

Referat fra generalforsamling 20.02.13: PDF

Referat fra generalforsamling 20.02.14: PDF

Referat fra generalforsamling 18.02.15: PDF

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11.03.15: PDF

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 08.09.15: PDF

Referat fra generalforsamling 18.02.16: PDF

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 23.11.16: PDF

Referat fra generalforsamling 22.02.17: PDF

Referat fra generalforsamling 21.02.18: PDF

Sakslister

Saksliste for generalforsamling 22.02.11: PDF
Saksliste for ekstraordinær generalforsamling 23.03.11: PDF
Saksliste for generalforsamling 22.02.12: PDF
Saksliste for ekstraordinær generalforsamling 24.10.12: PDF

Årsmeldinger

Årsmelding 2010: PDF

Årsmelding 2011: PDF

Årsmelding 2012: PDF

Årsmelding 2013: PDF

Årsmelding 2014: PDF

Årsmelding 2015: PDF

SIT Regnskapsføringskurs

Presentasjon: PPT
Bankavstemning: XLS
Bokføring med regneark: PDF
Bokføring av kontanttransaksjoner: PDF
Utlegg og arrangementer: XLS
Regnskapsmal: XLS

Rettssaker

Rettssak 2011: PDF

Rettssak 2012: PDF

Rettssak 2013: PDF

Rettssak 2014: PDF

Rettssak 2015: PDF

Rettssak 2016: PDF

Rettssak 2017: PDF

Seminar

Referat fra seminar 07.05.14: PDF

Diskusjonsforum

Diskusjonsforum 15.10.14: PDF

Diskusjonsforum 28.04.15: PDF

Diskusjonsforum 16.09.15: PDF

Diskusjonsforum 20.11.15: PDF

 

Vedtekter

Badstukomiteens vedtekter, 18.02.15: PDF

Omstruktureringskomiteens vedtekter, 18.02.15: PDF