Eksamen


 

Oppmelding til eksamen
Bortsett fra visse adgangsbegrensede emner kan du stort sett melde deg opp i hva du vil via StudWeb. Følg med på oppmeldingsfristen, denne er gjerne 15 september på høsten, og på samme måte 15. februar på våren.

Tilbake til toppen

 

Avmelding til eksamen
Avmelding fra et emne lar seg alltid gjøre, men om man går master så bør man høre sin veileder hvorvidt dette kan skape trøbbel. Avmeldingsfristen er gjerne 15. november på høsten, og likeledes 15. april på våren. Om man skulle glemme å melde seg av et emne vil man som regel motta et brev om ikke fullført øvingsopplegg, og en strykkarakter på eksamen. Dette er bittelitt farlig. Man kan stryke i hundre emner om man vil, så lenge man har en fornuftig kombinasjon av beståtte emner som man kan sette sammen til sin bachelorgrad. Det som er litt farlig er at dersom man skal søke utveksling så vil NTNU gi deg stipend basert på karakterer, og internasjonalt vil alle karakterer (inkludert stryk) telle på snittet. Med andre ord: Man kan slite med stipendet om man har strøket mye. Mer om stipend fra NTNU: “Alle resultater er med i beregning av snittet. Dette inkluderer også strykkarakter og ikke møtt/manglende øvinger. Det er viktig at studenter som melder seg til fag de ikke har tenkt å ta eksamen i trekker seg fra eksamen innen trekkfristen.”

Tilbake til toppen

 

Forbedring av karakterer
Kandidaten har rett til å forbedre eksamenskarakterer, men kun én gang per emne etter at kandidaten har bestått, – dvs. har fått en karakter mellom A og E, eller “Bestått” i emner som ikke opererer med karakterer. Merk at emner som kun har bestått / ikke bestått som regel krever en besvarelse som tilsvarer C eller bedre for å gi bestått. Tommelregelen er mer enn 60% for å bestå i slike fag.

Tilbake til toppen

 

Konting
Når en kandidat har møtt opp på en vanlig eksamen, og enten levert blankt eller strøket, får vedkommende lov til å melde seg opp til kontinuasjonseksamen (konteeksamen) på StudWeb i ettertid. For TDT emner vil konteeksamen finne sted i påfølgende august. For IT- og MA-emner vil konteeksamen finne sted i neste ordinære eksamensperiode.

Tilbake til toppen