Ekstrajobb i NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi

Arbeidsgiver: NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi 
Stillingstittel: Forskningsassistent 
Søknadsfrist: 27.02.2020

I forbindelse med ferdigstilling av den nye versjonen av nettsiden godeidrettsanlegg.no, søker NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved Institutt for bygg- og miljøteknikk 1-3 studenter for arbeid våren 2020. Du vil bli ansatt som forskningsassistent og arbeidsomfang er mellom 50 og 200 timer i perioden mars-april, men ved interesse kan omfanget økes.

Om godeidrettsanlegg.no
Nettsiden godeidrettsanlegg.no er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund (NIF) og SIAT, som også drifter godeidrettsanlegg.no. Formålet med nettsiden er å presentere informasjon for å sikre og utvikle gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet, som en viktig del av nødvendig infrastruktur for god helse og idrettsglede. Nettløsningen inneholder informasjon om ulike typer idrettsog nærmiljøanlegg, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg, prosjektledelse mm.

Stillingsbeskrivelse
Den nåværende nettsiden ble lansert 2016. I løpet av 2019 har SIAT sammen med eksterne utviklere utarbeidet en ny versjon, som bedre møter brukerens behov. Innholdet fra den gamle nettsiden må tilpasses den nye nettsiden før lansering i 2020, og forskningsassistentene vil bistå prosjektleder for godeidrettsanlegg.no i dette arbeidet.Arbeidsoppgavene for forskningsassistentene vil i hovedsak være å:

 • Redigere tekster og bilder
 • Produsere nytt innhold
 • Korrekturlesning
 • Kontakt med prosjektets samarbeidspartnere (spesielt med særforbundene i NIF).

Nødvendig opplæring i webpubliseringsverktøyet som brukes og «skribentkurs» for web vil bli gjennomført i starten av jobben. Arbeidet er fleksibelt med hensyn til arbeidssted og -tid. Arbeidet vil bli lønnet med timelønn etter gjeldende satser for NTNU.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

 • Interesse for skriving og kunnskapsformidling
 • Skriver godt på norsk
 • Erfaring med publiseringssystem for nettsteder (f.eks. WordPress)
 • Erfaring med Photoshop eller andre bilderedigeringsprogram er ønskelig, men ikke et krav
 • Jobber grundig, strukturert og selvstendig
 • Samarbeidsevner og fleksibilitet

Hvordan søke?

 • Dersom du er interessert, send CV og kortfattet søknad med
 • noen ord om deg selv og om motivasjonen for arbeidet
 • hvilken bakgrunn og interesser du har som gjør deg til riktig person for stillingen

til leder for NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi, bjorn.age.berntsen@ntnu.no.

Spørsmål
Spørsmål om stillingen og arbeidsoppgavene kan rettes til prosjektleder for godeidrettsanlegg.no, Camilla Öhman, camilla.e.ohman@ntnu.no.

Søknadsfrist
27. februar. Oppstart i mars eller etter avtale