Fadderkomitéen 2017


Alle som begynner her på Bygg- og miljøteknikk fortjener en varm og god velkomst. Vi ønsker å arrangere en fadderperiode som gir dem denne velkomsten, og som danner gode vennskap og skaper uforglemmelige øyeblikk.