Onsdag 7. mars er det generalforsamling i VandrendeBjelke. Dette er det årlige møtet hvor forrige års aktivitet legges fram, og nytt styre velges.

Vervene som skal fylles er leder, nestleder med økonomiansvar, blæsteansvarlig, utstyrsansvarlig og nettansvarlig. Disse er alle veldig hyggelige verv uten stor arbeidsbelastning. Møt opp om du bare er interessert i å høre på, eller om du vil stille til valg!

Det avtroppende styret ønsker å takke både forrige styre, alle turlederne og alle andre som har bidratt til at dette har blitt et fantastisk VB-år!

Det blir pølser, kaffe og kake!

Ses på Ishavs klokka 16:15!