Bakgrunn for tildeling av Hederstegn:

Helge Bakken har vært svart aktiv i linjeforeningen. Allerede sitt første år ble Helge valgt inn som Nettmester i Hovedstyret. En stilling han satt med i to påfølgende perioder. I denne perioden var Helge ansvarlig for å hjelpe H.M. Aarhønens ut på World Wide Web.

Som om ikke to perioder i Hovedstyret var nok, satt Helge som Leder av Dragern i tre år. Han var med å starte Bygg:Verksted og satt i det aller første styret som pr- og rekrutteringsansvarlig. Også her ble Helge sittende to år før han trekker seg tilbake som styremedlem i sitt siste år som student.

Helge var også med som arbeidsleder under oppføringen av Aarhønehytta.

Tittelforklaring:

I periodene Helge var med i Dragern var det varierende antall musikere. I perioder måtte Dragern øve sammen med andre studentrochestre på haugen for å i det hele tatt være spilledyktige. I disse perioder reiste Helge alene rundt på samlinger med de andre studentorchstrene. Blant flere eldre musikere, blir Helge husket som nettopp “Den enslige Drager”.

Tildelt:

2020 – Hennes Majestets 106. fødselsdag