Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Emmi har engasjert seg gjennom hele studietiden og har blitt et fjes for de  

aller fleste på Lerka. Hun startet som Notarius Publicus allerede i første klasse og fortsatte de påfølgende årene som Kanzler og Vice-Kanzler. I tillegg var hun engasjert i omstruktureringskomiteen, som PTV og har alltid vært å se på de store og små arrangementer.

 

Tittelforklaring:

Siste del av høyhetsnavnet äiti er finsk og betyr mor. Bakgrunnen for navnet er at Emmi har finske aner og er alles hønemor og passer på at ting går bra, selv lenge etter at hun ga fra seg Egghammeren  

Tildelt:

2017 – Hennes Majestets 104. fødselsdag