Knut Kuløy (1914 – 1945) ble utnevnt til Høyhet i 1938 for sitt engasjement for byggstudentene.

Knut Kuløy ble utdanning B.ring på NTH i 1939 Han fortsatte å arbeide ved høyskolen, som assistent og hjelpelærer ved det som i dag er Institutt for Konstruksjonsteknikk. Den høye og energiske Kuløy var en god pedagog, og ble en favoritt blant studentene.
 
Kuløys engasjement skulle også bli hans bane. Studenter og ansatte ved NTH dannet i skjul motstandsgruppen Anitra, som drev med etterretning, flyktninghjelp og distribuering av opplysnings- og propagandamateriell. Kuløy var aktiv i denne gruppen. Dessverre ble Anitra infiltrert av Rinnanbanden, og Kuløy ble arrestert i februar 1943 og sendt til Vollan fengsel.
 
Etter lange avhør og tortur ble han sendt til Falstad fangeleir i Levanger, der han på grunn av sin utdannelse fikk ansvar for å bygge leirens kommandantbolig. Senere ble han overført til Sachsenhausen og til slutt Bergen-Belsen, begge i Tyskland, hvor han dessverre døde.
 
Ingeniør Kuløy var godt likt blant medfangene. En gang han fikk bihulebetennelse ordnet de arbeid innendørs til ham, så han skulle slippe å jobbe ute. Kuløy takket derimot nei, ettersom dette arbeidet var på en flyfabrikk. «Aldri går jeg frivillig inn i tysk krigsproduksjon» sa han.
 
I månedene før frigjøringen i 1945 var det kaos i Bergen-Belsen, da tusenvis av krigsfanger ble overflyttet fra fengsler lenger øst. Store sykdomsutbrudd herjet den overfylte leiren, og tusenvis av fanger døde av tyfus, tuberkulose eller dysenteri. En av dem var Knut Kuløy. Han var en av 66 studenter og ansatte ved NTH som ikke overlevde krigen. En byste av Kuløy, samt gjenstander fra hans fangenskap, er i dag utstilt på Falstadsenteret i Ekne. Navnene til alle de 66 falne finnes på en minnetavle i inngangspartiet i Hovedbygget.

 

Tittelforklaring:

Bakgrunnen for tittelen vites ikke, men ettersom influenslinjer er noe som dukker opp i forbindelse med lastvirkningsdiagrammer, kan det antas at Kuløy utmerket seg i fagområdet statikk.

Tildelt:

1938 – Hennes Majestets 25. fødselsdag