Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Joakim Carlsønn Sellevold var aktiv i både Krostyret, AKT-styret og Hovedstyret i sin tid på NTNU. Han innehadde stillinger som Ølsjef, Økonomiansvarlig, Kanzler og på et tidspunkt også Studieprogramtillitsvalgt for Bygg på IVT-fakultetet. Engasjement er vel og bra, men i seg selv dro det ikke damer, og det danner heller ikke noe bra grunnlag for en spenstig høyhetstittel. Heldigvis kom Sellevold selv med løsninger på begge problemer.
Marinstudentene hadde for noen år tilbake en campingvogn stående på Tyholt, som et sted å dra til og ha det gøy når alt annet stengte. Etter Mannhullets Immatrikuleringsball i 2008 deltok Sellevold og en gjeng andre fra diverse linjeforeninger på nachspiel i denne campingvogna. Sellevold var i siget, og benyttet anledningen til å briljere med sine ferdigheter i nederlandsk. Med en viss mengde alkohol innabords lirte han av seg både det ene og det andre, til stor beundring fra marinstudinene. Derimot var det en ting han ikke hadde regnet med: Det var en nederlender til stede i campingvogna, og han hadde svært mye å utsette på Sellevolds språkferdigheter.

Tittelforklaring:

Da Sellevold senere skulle straffes med en høyhetstittel for sitt engasjement for byggstudentene, var det ikke vanskelig å finne et navn til ham.

Tildelt:

2010 – Aarhønens 97 årsdag