Bakgrunn for tildeling av Hederstegn:

Kristian Mathismoen var både Kanzler og Kasserer i løpet av sin tid på NTH

Tittelforklaring:

I 1956, da Mathismoen begynte på NTH, var prøvelsene foran opptagelse i H.M. Aarhønen svært forskjellige fra i dag. De fant sted under selve immatrikuleringsfesten, og gikk ut på at de Raatne Æg
skulle krype på kne foran de høye, strenge herrer i linjeforeningen og svare på spørsmål som ble stilt dem. Disse spørsmålene var som regel meningsløse eller umulige, det var ikke meningen at de stakkars Raatne Æg skulle kunne svare rett på dem. Likevel var det noe som klaffet i Mathismoens hode da han fikk spørsmålet: «Hva er forskjellen på en primus og en student?» Mathismoen rakk opp en skjelvende hånd, og svarte:
«Primusen står på bena når den får sprit, det gjør ikke studenten.»
De høye herrer på podiet klarte ikke å holde på den strenge masken. Det var da en del av seremonien at spørsmålene skulle gjøre de Raatne Æg målløse, eller i det minste at de skulle svare feil! Mathismoen fikk to kakk i hodet med Eggstokken da han ble tatt opp i H.M. Aarhønens rekker.
 
Tildelt:
1959 – Aarhønens 46 årsdag