Bakgrunnen for tildeling av Hederstegn:

Øyvind Nøttestad var formann for H.M. Aarhønen i 1966. Nøttestad hadde merket seg at til tross for at foreningen hadde eksistert i over 50 år, fantes det lite skriftlig materiale om dens historie. Han tok initiativ og fikk med seg noen medstudenter på et historiebokprosjekt, som i ettertiden er kjent som heftet «H.M. Aarhønens rike».
Prosjektet krevde mye tid og innsats. Bilder brukt i boken er tatt i Estenstadmarka. Selveste Hennes Majestet ble også tatt med ut i skogen for å overvære en orrhaneleik, med påfølgende fotoseanse i hennes rette element. Blant skribentene i heftet finner man selveste Haakon Eeg-Henriksen, som var til stede da Aarhønen kom til Bygningsfolket i 1913, og den første Regenten, Georg H. Johnson. Mange store og små personligheter tilknyttet Aarhønen bidro til å sette sammen verket, som fortsatt er å få tak i den dag i dag. Et trykkeri trykket opp alle arkene til heftet, men Nøttestad og gjengen måtte sortere og binde dem sammen for hånd. Dette plasskrevende arbeidet ble utført på tegnesalene på nattestid.
Verket ble ferdig i 1966, og Nøttestad ble på Bursdagsfesten året etter dømt for sin utrettelige innsats som Redaktør. Han ble tildelt tittelen H.H. Publisisten.
 
Med til historien kan det også nevnes at dersom H.M. Aarhønen hadde nølt med å opphøye Nøttestad til Høyhet, hadde han kanskje fått en annen tittel. I 1966 arrangerte han et digert Samfundsmøte for alle linjeforeningene i Storsalen, med temaet «Studiet ved NTH: Effektivitet eller vilkårlighet?». Det daværende undervisningsopplegget ble kritisert og latterliggjort i krasse ordelag. Denne formen for organisert opprør mot Høgskolen hadde ikke hendt tidligere, og det ble en god del bråk etter dette møtet.
Året etter skjedde noe lignende i Paris, og dette endte i opptøyer, demonstrasjoner mot Vietnamkrigen og generalstreik. Selv om 68-ernes opprør er mest kjent, var altså H.M. Aarhønen først ute!
 

Tittelforklaring:

 

Tildelt:

1997 – Aarhønens 54-årsdag