Bakgrunn for tildeling av hederstegn:

Ove er avdelingsingeniør på Konstruksjonsteknikk hvor han som 17-åring begynte å jobbe som vikar ved betonglaboratoriet. 48 år senere var han fortsatt på Konstruksjonsteknikk. Ove har vært svært behjelpelig ovenfor byggstudenter i en årrekke. Han har hatt ansvaret for avslutningsgrilling for diplomstudenter og stilt både verktøy og lokaler til disposisjon da Bygg:Verksted ble opprettet. Ove bidro også stort under byggingen av Aarhønehytta ved blant annet å bøye til armering og bistå i støping av fundamenter.

Tittelforklaring:

Høyhetsnavnet kommer av at han begynte som vikar for  48 år siden

Tildelt:

2017 – Hennes Majestets 104. fødselsdag