Hytteprosjektet


Byggstudentene hadde i lange tider sett med misunnelse på Bergstudentenes og etter hvert også Indøk sine hytter. «Vi er jo byggstudenter, hvorfor skal ikke vi også ha egen hytte?».

Med tid og stunder var Aarhønens økonomi blitt romsligere. Gjennom fondet hadde man klart å opparbeide seg noen kroner. En plan om en egen hytte ble mer og mer reell. Byggstudentene skulle få sin egen hytte, og det til selveste 100-årsjubileet! Målet var å bygge noe identitetsskapende for byggstudentene. Det ble derfor arrangert arkitektkonkurranse blant arkitektstudentene på NTNU. Drømmen om egen hytte var nærmere enn noen gang, og med Vedal som finansiell partner var alt klart for bygging.

Aarhønen er ikke som andre linjer. Mens Berghytta ble overdratt for en krone og Indøk bare kjøpte noen leiligheter i Oppdal, skulle studentene på bygg gjøre alt selv. 16. august 2011 var datoen da byggingen skulle starte. Til tross for 100-årsflom og mye dårlig vær, sto det tett bygg den 31. oktober samme år etter nærmere 4000 dugnadstimer av studenter på bygg. Engasjementet blant studentene fortsatte, og 25. januar 2013 kunne hytta åpnes som en start på jubileumsuken for å feire H.M. Aarhønens 100 år.