TREBYGGERPRISEN 2012


Aarhønehytta vant prisen for «Årets Trebyggeri 2012».

Prosjektet har en helstøpt karakter og nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført og har mange kvaliteter. Trebruken er enkel, samtidig som den er innovativ.

Prosjektets fokus på miljø og materialbruk viser en fremtidsrettet måte å tenke bygg på generelt, og fritidsboliger spesielt. Prosjektet viser veien fremover. Det fremstår som et forbilde og er et eksempel til inspirasjon for både utbyggere og kommunal forvaltning.

Fritidsmarkedet er et stort marked i vekst og trenger nettopp slike forbilder hvor miljøfokus, arealeffektivitet og nøkternhet blir vektlagt sterkere enn størrelse og et overdrevent energiforbruk.

Juryen for ”Årets trebyggeri 2012”:

Glade vinnere av prisen Årets Trebyggeri 2012

I tillegg til selve prosjektets kvaliteter har juryen ikke minst festet seg ved prosessen knyttet til realisering av prosjektet. Her har alle involverte i byggeprosessen arbeidet sammen fra starten av: Arkitekt, rådgiver, ingeniør og leverandør. Dette er et konkret eksempel på en samhandlingsprosess som hele byggenæringen er på jakt etter gjennom en rekke felles tiltak. Her har man gjort det i praksis.

 

Aarhønehytta. Foto: Studentene
Aarhønen studenthytte NTNU

Det ble sendt inn 20 forslag på ulike prosjekter, som var ferdigstilt i løpet av 2012.

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier:

 • Høy arkitektonisk kvalitet
 • Passivhus/lavenergistandard
 • Innovativ og/eller spennende trebruk
 • Arealeffektivt og økonomisk byggeri
 • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
 • Bidratt til leverandørutvikling

Det generelle inntrykket er at det er stor spennvidde i de innsendte prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulike sammenhenger. Juryen festet seg spesielt ved tre prosjekter:

 • Hadeland videregående skole, Gran
 • Aarhønehytta, Roltdalen
 • Åmli rådhus, Åmli

Les om de ulike prosjektene her.

Alle prosjektene viser innovativ trebruk og oppfyller i stor grad kriteriene som er satt opp, men en enstemmig jury var enig i at Aarhønehytta var en verdig vinner.

Om Aarhønehytta

Byggstudentene på NTNU har i mange år hatt en drøm om en egen studenthytte. I 2010 begynte arbeidet med å gjøre drømmen til virkelighet. Etter 2,5 år med omfattende dugnadsinnsats av 160 deltakere og 10.000 timer og tett samarbeid med byggenæringen sto Aarhønehytta klar til linjeforeningen for bygg, H.M. Aarhønen, sitt hundreårsjubileum i januar 2013.

Materialbruk

Det var et klart ønske fra starten av å utvikle en type fritidsbolig som har fokus på klimagassutslipp. Ressursbruk og materialbruk blir da også en viktig parameter. For å imøtekomme dette har en gjennom prosjekteringen forsøkt å benytte så mye tre som mulig, samt være sparsom med overflatebehandlinger. Utvendig kledning er tettvokst fjellgran, mens takbord og vannbrett er kjerneved av furu, alt ubehandlet. All trelast, med unntak av furufiner, er innkjøpt fra sagbruk innenfor en radius av 120 km fra byggetomt. Innvending er det valgt to ulike typer kledning: Et granpanel og en furufiner. Få ulike materialer har gjort det enkelt å ta i bruk restmaterialer til plassbygging av interiør som senger, benker og kjøkken. Prosjektet er i sin helhet tegnet, utviklet og gjennomført av studenter ved NTNU i tett samarbeid med aktører fra byggenæringen.

Åpning Aarhønehytta

Prosjektet kjennetegnes ved

 • Omfattende trebruk med fokus på bruk av lokalt trevirke
 • Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet
 • Økonomisk og materialmessig effektive løsninger
 • Utvikling av nye løsninger
 • Lokale leverandører

 

Om «Årets Trebyggeri 2012»

Bakgrunnen for prisen ”Årets trebyggeri” er en økende interesse for tre som byggemateriale i alle typer bygg og konstruksjoner: Hensikten er å oppmuntre og inspirere til videre utvikling av tre som materiale i ulike byggeprosjekter – gjerne i kombinasjon med andre materialer. Treteknisk og TreFokus har tatt initiativ til prisen og gjennomfører dette i nært samarbeid med Byggeindustrien/bygg.no.

Juryen for ”Årets trebyggeri 2012” har bestått av:

 • Haakon Tronrud, Tronrudgruppen
 • Kjersti Folvik, Multiconsult
 • Bente Kleven, LPO Arkitekter
 • Per Helge Pedersen, Byggeindustrien
 • Jørn Brunsell, Treteknisk

Treteknisk/TreFokus har vært juryens sekretariat. Premien er et diplom og en «treskalle» laget av Tor Lindrupsen.

Første gang publisert: 06.03.2013 www.treteknisk.no
Premie "Treskalle"