26.05.2016

Moelven Wood Prosjekt AS sponser gulv!

Moelven

Nokon lyspunkt er det i eksamenstida – Moelven Wood Prosjekt AS var innom idag med produktleveranse: TermoAsk heiltregolv til omkledningsrommet. Dette vert rått! Moelven sponsar H.M. Aarhønen og prosjektet med golv i heile badstua.

Klør det litt i fingrane etter å bygge badstue? Vert med på dugnad til hausten då vel! Meir informasjon kjem her og/eller på facebook!»

Halvard

Termoask

07.04.2016

Samarbeidspartner?

Her er en oversikt over hva vi kan tilby våre samarbeidspartnere som har lyst til å ta del i prosjekt badstue:

  • Foto av ferdig bygg, til f.eks. salgsannonser/produktblad
  • Profilering på byggeplass i forbindelse med bygging av badstue
  • Profilering på NTNU – Lerkendalsbygget i forbindelse med dugnadsarbeid (roll-up, plakat, e-post, banner etc)
  • Profilering i forbindelse med artikkel i Spikers Kårner (magasin for H.M Aarhønen)
  • Fast profilering på Aarhønehyttas hjemmesider
  • Profilering på facebooksiden for byggstudenter og Aarhønehytta (h.h.v. 830 og 600 medlemmer)

 

07.03.2016

Vi søker nytt medlem i badstukomitéen!

Badstukomitéen skal våren 2016 ta opp en ny byggstudent i komitéen, rollen som skal fylles er dugnadsansvarlig. Grunnen til at dette tas opp våren 2016 er for å ha en god periode med erfaringsoverføring fra den sittende komiteen. Kristoffer Torbjørnsen blir sittende ut prosjektet som en del av komiteen med fokus på det økonomiske. Dersom stillingen under skulle være av interesse eller du har noen spørsmål om komitéens arbeid, må du ikke være redd for å ta kontakt med:

Audun Ofte (leder) – 5. Klasse audunlo@stud.ntnu.no
Øyvind Haug – 5. Klasse oyh@stud.ntnu.no
Kristoffer Torbjørnsen – 3. Klasse kritorb@stud.ntnu.no

Dugnadsansvarlig
Badstuekomitéen søker herved en dugnadsansvarlig. Som dugnadsansvarlig har du ansvaret for å sørge for at dugnadene til utbyggingen av badstuen  samt organiseringen ved Aarhønehytta går riktig for seg. Innad i dette ligger å legge til rette for dugnadslagene når det gjelder transport, forståelse av planer, losji, samt være tilgjengelig for spørsmål dersom noe er uklart for dugnadslagene. Det er en fordel at man som dugnadsansvarlig har litt praktisk erfaring innen tømrerfaget slik at man lettere kan holde oversikt over dugnaden.

05.03.2016

To nye medlemmer!

Halvard Henjum Halsnes og Bjørnar Valøen er valgt inn som henholdsvis leder og medlem i badstukomitéen i forbindelse med at Audun og Øystein fra og med juni 2016 er ferdig ved NTNU.

18.02.2016

Presentasjon Generalforsamling

PP-badstueprosjektet

Presentasjon-tegninger

05.10.2015

Oppbygging av Badstukomite

• Leder: Audun Ofte, 5 klasse – bygg
• Medlem: Øystein Haug, 5 klasse – bygg
• Medlem: Kristoffer Torbjørnsen, 4 klasse – bygg
• Medlem: Jan Fredrik Holmestrand, 4 klasse – arkitekt
• Medlem: Harald Seljesæter, 3 klasse – arkitekt
• Medlem: Janancija Arulanantham, 3 klasse – arkitekt
• Medlem: Marie Norrvall Vegdahl, 3 klasse – arkitekt

Graving

Første spadetak! 02.05.2016

Materialer

Materialer

Snitt fra sør

Snitt fra sør

Plantegning

Plantegning

Tomtekart

Tomtekart

Premie Årets Trebyggeri 2012