Tidligere industrikontakten


Styret 2014-2015


Leiv Jørgen Husøy

Leiv Jørgen Husøy

Leder

Leiv Jørgen går i 5. klasse på veg, transport og geomatikk. Han er inne i sitt andre år i Industrikontakten. Som leder har Leiv Jørgen ansvar for å kalle inn til møter og holde styr på alt og alle i Industrikontakten. I tillegg sitter han i hovedstyret for BPC, som er påloggingssystemet som Industrikontakten benytter til bedriftspresentasjoner.
E-post: leivjorg(at)stud.ntnu.no

Ingeborg Louise Rønneberg

Ingeborg Louise Rønneberg

Styremedlem

Ingeborg går i 3. klasse og er inne i sitt andre år i Industrikontakten. Hun sitter i Næringslivsringens prosjektgruppe Rekruttering. Prosjektgruppen jobber med å øke rekrutteringen av flere flinke studenter til Bygg- og miljøteknikk. Hun er også ansvarlig for å distribuere stillingsannonser fra bedrifter.
E-post: ingebolr(at)stud.ntnu.no

Nina Eklo Kjesbu

Nina Eklo Kjesbu

Styremedlem

Nina går 4. klasse bygg- og anleggsteknikk og er inne i sitt andre år i Industrikontakten. Nina sitter i Næringslivsringens prosjektgruppe Studentstøtte. Prosjektgruppen jobber for at studentene på bygg forblir på bygg. I tillegg sitter hun også i Linjesamarbeidet, et samarbeid mellom de ulike bedriftskomiteene på Gløshaugen.
E-post: ninaek(at)stud.ntnu.no

Rolf Christensen Andersen

Rolf Christensen Andersen

Styremedlem

Rolf går i 4.klasse konstruksjon og er inne i sitt første år i Industrikontakten. Rolf sitter i Næringslivsringens prosjektgruppe Sommerjobbhjelpen. Prosjektgruppen jobber for at alle byggstudenter som ønsker det skal få relevant sommerjobb.
E-post: rolfca(at)stud.ntnu.no

Karine Gjersø

Karine Gjersø

Økonomiansvarlig

Karine går i 3.klasse og er inne i sitt første år i Industrikontakten. Karine sørger for at økonomien til Industrikontakten er i orden. Hun fører regnskap og fakturerer bedrifter slik at vi får penger inn til fondet. I tillegg sitter hun som studentrepresentant i Næringslivsringens styre.
E-post: karinegj(at)stud.ntnu.no

Ola Hansen

Ola Hansen

Nettansvarlig

Ola går i 4.klasse konstruksjon og er inne i sitt første år i Industrikontakten. Som nettansvarlig har Ola ansvar for at informasjonen på Industrikontaktens sider til en hver tid er korrekt. Han er også ansvarlig for Næringslivsringens prosjekt PC-støtte, for utdeling av PC-støtte til studentene ved Bygg- og miljøteknikk.
E-post: olahan(at)stud.ntnu.no

Elisabeth Ødegård Teigen

Elisabeth Ødegård Teigen

Bedriftspresentasjonsansvarlig

Elisabeth går i 3.klasse. Hun har ansvaret for å booke bedrifter, auditorium og spisested til bedriftspresentasjoner.
E-post: elisaot(at)stud.ntnu.no