Industrikontaktens arbeidsoppgaver

Industrikontakten fungerer som et bindeledd mellom studentene og næringslivet. Hovedoppgavene våres er arrangering av bedriftspresentasjoner, kurs og utlysning av stillingsannonser.

Industrikontakten 2021/2022

Kristian Wilberg Rofstad

Industriminister (Leder)

Kristian går i 3. klasse, og er inne i sitt andre år i Industrikontakten. Som leder har han ansvar for å kalle inn til møter og holde styr på alt og alle i Industrikontakten. I tillegg sitter han i hovedstyret i Aarhønen og er med i kontrollenheten.

E-post: kristwr@stud.ntnu.no

Sofie Lippestad

Nestleder

Sofie går i 4. klasse og er på sitt andre år i Industrikontakten. Som nestleder bistår hun lederen i arbeidsoppgaver og avgjørelser, samt at hun inngår i rollen som sponsorkoordinator. Sofie har tidligere erfaring som PR-ansvarlig.

E-post: sofielip@stud.ntnu.no

 

Oda Sakshaug

Innovasjonsansvarlig 

Oda går i 4. klasse og er på sitt andre år i Industrikontakten. Hun har tidligere vært arrangementansvarlig og er nå innovasjonsansvarlig. Som innovasjonsansvarlig har Oda ansvar for å forbedre IK sine systemer og komme opp med nye ideer, ordninger og arrangementer.

E-post: odasak@stud.ntnu.no

Lars Strømseng Eriksen

Arrangementansvarlig

Lars går i 3. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som arrangementansvarlig har han, sammen med Hedda, ansvar for alt som blir arrangert gjennom Industrikontakten som ikke er en vanlig bedriftspresentasjon. Dette er typisk byggeplassbesøk, BIM-kurs, CV- og søknadskurs og motivasjonsdagen. 

E-post: larsser@stud.ntnu.no

Hedda Øien 

Arrangementansvarlig

Hedda går i 2. klasse og er på sitt første år i Industrikontrakten. Hun er arrangementansvarlig sammen med Lars, og har ansvar for arrangementer i Industrikontakten utover bedriftspresentasjonene. Dette innebærer blant annet ulike kurs, sommerjobbhjelpen, byggeplassbesøk og motivasjonsdagen. 

E-post: heddaoi@stud.ntnu.no

Ingvild Flørenæs

Økonomiansvarlig

Ingvild går i 3. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som økonomiansvarlig har hun ansvar for å fakturere bedrifter, sette opp budsjett og å føre regnskap. I tillegg samarbeider hun med de andre økonomiansvarlige i linjeforeningen.

E-post: ingvifl@stud.ntnu.no

Morten Frivang

Rekrutteringsansvarlig

Morten går i 3. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som rekrutteringsansvarlig har han ansvar for å distribuere stillingsannonser for fast ansettelse og sommerjobber. Jobben inneholder vanligvis å komme i kontakt med bedrifter og diskutere promotering av stillingsannonser, enten det er via mail, på aarhønens nettside, plakater eller sosiale medier.

E-post: mortefri@stud.ntnu.no

Benedikte Halten Swan

Samarbeidskoordinator

Benedikte går i 2. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som samarbeidskoordinator er hun linjens representant i Linjesamarbeidet. Hun har også ansvaret for Næringslivsringens klassebesøksordning. 

E-post: benedihs@stud.ntnu.no

Siverten

Sivert Wibe Langelo

Bedriftspresentasjonsansvarlig

Sivert går i 3. klasse og er inne i sitt første år med Industrikontakten. Han ansvaret for å invitere bedrifter til å holde bedriftspresentasjoner, samt å koordinere disse. Dette innebærer også å booke auditorium, kantine og eventuelt restaurant. Har du et ønske om å holde bedriftspresentasjon er det han du skal kontakte.

E-post: sivertwl@stud.ntnu.no

 

Thomas Storvik

Styremedlem/PR-ansvarlig

Thomas går i 4. klasse og er inne i sitt andre år i Industrikontakten. Tidligere har han vært rekrutteringsansvarlig, men er nå styremedlem. Som styremedlem er han ansvarlig for 1-2 bedriftspresentasjoner i semesteret og han følger opp resten av styret. Thomas deler også på rollen som PR-ansvarlig med Tale. Sammen har de ansvar for nettsiden og sosiale medier, og kan nå alle studentene via deres klassegrupper på facebook.

E-post: thostorv@stud.ntnu.no

Tale Midtgarden Mårdalen

Styremedlem/PR-ansvarlig

Tale går i 3. klasse og er også inne i sitt andre år i Industrikontakten. Tidligere har hun vært bedriftspresentasjonansvarlig, men er nå styremedlem og PR-ansvarig sammen med Thomas.

E-post: talemm@stud.ntnu.no