Industrikontaktens arbeidsoppgaver

Industrikontakten fungerer som et bindeledd mellom studentene og næringslivet. Hovedoppgavene våres er arrangering av bedriftspresentasjoner, kurs og utlysning av stillingsannonser.

Industrikontakten 2020/2021

Knut Kalhagen

Industriminister (Leder)

Knut går i 3. klasse, og er inne i sitt andre år i Industrikontakten. Som leder har han ansvar for å kalle inn til møter og holde styr på alt og alle i Industrikontakten. I tillegg sitter han i hovedstyret i Aarhønen og er med i kontrollenheten.

E-post: knutkalh@stud.ntnu.no

Margareth Berstad

Nestleder

Margareth går i 3. klasse og er på sitt andre år i Industrikontakten. Som nestleder bistår hun lederen i arbeidsoppgaver og avgjørelser, samt at hun inngår i rollen som sponsorkoordinator. Margareth har tidligere erfaring som bedriftspresentasjonsansvarlig.

E-post: margarbe@stud.ntnu.no

 

Sara Ingebretsen

Innovasjonsansvarlig

Sara går i 4. Klasse og på sitt andre år i Industrikontakten. Hun hadde tidligere den utgåtte stillingen samarbeidskoordintor, som nå har blitt delt fordelt på samarbeidskoordinator og rekrutteringsansvarlig. Som innovasjonsansvarlig har Sara ansvar for å forbedre IK sine systemer, og komme opp med nye ideer, ordninger og arrangementer.

 

 

 

E-post: sarabin@stud.ntnu.no

IMG_0168

Tale Midtgarden Mårdalen

Bedriftspresentasjonsansvarlig

Tale går i 2. klasse og er inne i sitt første år i Industrikontakten. Hun har ansvaret for å booke bedrifter, auditorium og spisested til bedriftspresentasjoner. Ta kontakt med henne dersom du ønsker å booke bedriftspresentasjon.

E-post: talemm@stud.ntnu.no

 

Sofie Lippestad

PR-ansvarlig

Sofie går i 3. klasse og er inne i sitt første år i Industrikontakten. Som PR-ansvarlig har hun ansvar for nettsiden og sosiale medier som Facebook og Instagram. Hun er også medlem av alle klassegruppene på Facebook. 

 

E-post: sofielip@stud.ntnu.no

Oda Sakshuag

Arrangementansvarlig

Oda går i 3. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som arrangementansvarlig har hun, sammen med Ole-Morten, ansvar for alt som blir arrangert gjennom Industrikontakten som ikke er en vanlig bedriftspresentasjon. Dette er typisk byggeplassbesøk, BIM-kurs, CV- og søknadskurs og motivasjonsdagen. 

E-post: odaksak@stud.ntnu.no

Ole-Morten Fredriksen 

Arrangementansvarlig

Ole-Morten går i 5. klasse og er på sitt første år i Industrikontrakten. Han er arrangementansvarlig sammen med Oda, og har ansvar for arrangementer i Industrikontakten utover bedriftspresentasjonene. Dette innebærer blant annet ulike kurs, sommerjobbhjelpen, byggeplassbesøk og motivasjonsdagen. 

E-post: olemortf@stud.ntnu.no

Kristian Wilberg Rofstad

Økonomiansvarlig

Kristian går i 2. klasse og er inne i sitt første år i Industrikontakten. Som økonomiansvarlig har han ansvar for å fakturere bedrifter, sette opp budsjett og å føre regnskap. I tillegg samarbeider han med de andre økonomiansvarlige i linjeforeningen.

E-post: kristwr@stud.ntnu.no

Thomas Storvik

Rekrutteringsansvarlig

Thomas går i 3. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som rekrutteringsansvarlig har han ansvar for å distribuere stillingsannonser for fast ansettelse og sommerjobber.

E-post: thostorv@stud.ntnu.no

Jenny Roald Lyngstad

Samarbeidskoordinator

Jenny går i 2. klasse og er på sitt første år i Industrikontakten. Som samarbeidskoordinator er hun linjens representant i Linjesamarbeidet. Hun har også ansvaret for Næringslivsringens klassebesøksordning. 

E-post: jennyrl@stud.ntnu.no

Daniel Martens Pedersen

Styremedlem

Daniel går i 5. klasse og er inne i sitt andre år i Industrikontakten. Han har tidligere vært økonomiansvarlig, og er nå styremedlem. Det vil si at han bidrar der det trengs, og har ansvar for 1-2 bedriftspresentasjoner i semesteret.

E-post: danielmp@stud.ntnu.no

Shasmin Jeyakanthan

Styremedlem

Shasmin går i 4. klasse og er på sitt andre år i Industrikontakten. Ho har tidligere vært PR-ansvarlig og sitter nå som styremedlem. Som styremedlem hjelper hun til der det trengs, og følger opp forefallende arbeid.

E-post: shasminj@stud.ntnu.no