Stillingsutlysninger fra bedrifter

Industrikontakten får ofte forespørsler om å lyse ut stillinger for ulike bedrifter som ønsker å henvende seg til studenter ved Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Aktuelle stillingsutlysninger vises på denne siden. I tillegg sendes stillingsutlysninger gjerne ut på mail til alle studenter ved studiet og plakater kan henges opp ved studentenes arbeidsplasser. Bedrifter som ønsker å legge ut stillingsutlysninger kan ta kontakt med Industrikontakten ved å bruke kontaktskjemaet her (velg kategori: «Industrikontakten») eller ved å sende en mail til industrikontakten(at)aarhonen.no. Stillingsutlysninger faktureres med 1000 kr + mva.