Moderne Byggfornyelse AS søker 3 prosjektingeniører

Arbeidsgiver: Moderne Byggfornyelse AS
Stillingstittel: Prosjektingeniør

Mulighet for hovedoppgave, evt deltid fra jan-august og 100% fra august.

Moderne Byggfornyelse AS er en solid entreprenørbedrift med nedslagsfelt i Oslo og Akershus. Vi har røtter helt tilbake til 1930-tallet. Vi har spesialisert oss på rehabilitering, ombygging og tilbygg, men gjennomfører også nybygg. Som totalentreprenør er vi avhengig av at prosjekteringsgruppen velger riktige løsninger i forhold til kundens behov sett opp mot sikkerhet, kvalitet og kostnadseffektivitet. Koordinering av de prosjekterende og det å være kritisk til de valgene som blir tatt er en stor del av jobben vår. Bedriften består av ca 75 ansatte hvorav 25 er i administrasjonen. Vi er opptatt av seriøsitet i byggebransjen og har derfor ansatt egne faglærte tømrere. Av rundt 50 håndverkere er 10 tømrerlærlinger fra yrkesskolene i Oslo området. Vi er opptatt av å utvikle våre egne ansatte slik at de er rustet til større oppgaver i fremtiden. Bedriften er Miljøfyrtårnsertifisert og medlem av Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg.

Som prosjektingeniør i Moderne Byggfornyelse blir du en del av prosjektledelsen. Prosjektingeniøren jobber tett på prosjektlederen. Oppgavene er prosjektavhengig men består blant annet av:

  • Konsekvensanalyse av Byggherrens prosjektering etter inngått kontrakt
  • Koordinering av prosjekteringen
  • Tverrfaglig kontroll (BIM modell, tegninger, brannkonsept og beskrivelser) 
  • Oppfylle BREEAM krav
  • Innkjøp
  • Kvalitetssikring
  • SHA
  • Fremdriftsplanlegging og koordinering av fremdrift
  • Endringshåndtering

Vi ser for oss at du er en positiv, systematisk og nøyaktig person. Vi ønsker at du har stor arbeidskapasitet slik at du bidrar til at oppgavene løses i forhold til prosjektets fremdrift og at prosjektene våre styres i riktig retning. Vi ønsker at du bidrar til at bedriften fremstår som profesjonell overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Vi forventer at du er åpen om de tingene du ikke kan slik at prosjektlederen kan veilede deg. Vi forventer ikke at du har svarene på alt, men vi forventer at du gjør ditt ytterste for at utfordringene prosjektet står ovenfor blir løst på best mulig måte.

Våre verdier er Åpen, Ærlig, Samarbeid og Eierskap.

Vedrørende oppstart er vi åpne for ulike tidspunkter også før august 2020. Vi er også åpne for å utforme en hovedoppgave rundt noen av utfordringene vi ser i bransjen. For eksempel miljøkrav, entrepriserett, prosjektering, fremdrift, LEAN/ICE og BIM +++.

Ønsker du å høre mer ring 97188738. Søknad med CV og karakterutskrift sendes til BNJ@BYGGFORNYELSE.NO

https://www.facebook.com/modernebyggfornyelse/
https://www.instagram.com/moderne_byggfornyelse/

Lørenfaret 3 0585 Oslo – Tlf. +47 48305100 – Fax. +47 22025115
– e-post: post@byggfornyelse.no
http://www.byggfornyelse.no