Forslag til masteroppgaver

  1. Bærekraft i vernede bygg – hvilke muligheter har vi?
  2. Digitalisering innen rehabiliteringsmarkedet – hvilke muligheter har vi i fremtiden?
  3. Digitalisering innen teknisk DD – Hvilke muligheter har vi i fremtiden?
  4. Digitalisering innen bygningsvern, hvordan skal rådgivere, antikvarer (by-, fylke og riksantikvar) forhold seg til digitalisering og hvordan skal samspillet foregå?
  5. Effektivisering av teknisk DD – hva kan gjøres?
  6. Bruk av underlagsdokumentasjon ifbm teknisk DD
  7. Hva ønsker eiendomsmeglerne av oss som rådgivere i teknisk DD – hva skal vi levere og hvilken rolle skal vi ha?
  8. Hvordan kan vi utnytte drone i fbm tilstandsanalyser?
  9. Hvordan ivareta nye krav (sikkerhet, tetthet, varme, solskjerming, etc.) mht vinduer i vernede bygg?

Ta kontakt med Petter Skattum ved interesse. Hans e-postadresse er petter.skattum@multiconsult.no, og telefonnummeret hans er (+47) 91 79 79 43.