Multiconsult lyser ut stilling innen Veg og Samferdsel og innen VA-teknikk

Søknadsfrist:   06.05.2019

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Til vårt kontor i Bodø søker vi flere dyktige og motiverte medarbeidere innen Veg og Samferdsel og innen VA-teknikk.

Vi søker erfarne medarbeidere som kan ivareta ansvar som oppdragsledere eller disiplinledere i flerfaglige oppdrag. I tillegg søker vi nyutdannede som kan inneha rollen som prosjektmedarbeider.

Multiconsult leverer komplette rådgivnings- og prosjekteringstjenester i alle faser. Fra utredning, planlegging, prosjektering – til oppfølgning i byggetiden. Som medarbeider hos oss vil du vil bli en del av et sterkt og offensivt fagmiljø innen området Samferdsel & Infrastruktur.

Vi arbeider ofte med store flerfaglige prosjekter innenfor byutvikling, samferdsel og infrastruktur, men vi har også mindre prosjekter hvor kompleksiteten nødvendigvis ikke strekker seg over flere fag.

Våre kunder er blant annet kommuner, fylkeskommuner, Staten vegvesen, private utbyggere og entreprenører.

Vi ønsker å gjøre ordentlige leveranser til våre kunder. Dette gjør vi til avtalt tid og med den kvalitet som er avtalt. Det er derfor viktig at du er strukturert og setter kvalitet høyt. Videre er vår kultur tuftet på kompetanse, samarbeid og våre verdier. I Multiconsult betyr det at vi er motiverende, ordentlige, verdiskapende og engasjerte.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjekteringsledelse, prosjektstyring og oppdragsledelse
 • Tverrfaglig koordinering
 • Kontakt og oppfølging av kunder
 • Rådgivning og prosjektering i forskjellige faser av samferdselsprosjekter
 • Tegning, 3D-modellering og arbeid med BIM
 • Utarbeidelse av tilbuds- og arbeidstegninger
 • Utarbeidelse av beskrivelsestekster og konkurransegrunnlag
 • Kvalitetssikring
 • Oppfølging på byggeplass

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole
 • Meget gode teoretiske og gjerne praktiske kunnskaper
 • Kunnskap om NS beskrivelsestekster og/eller SVV Prosesskode, samt øvrige vegnormaler
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med relevante dataverktøy for fagområdet, eksempelvis NovaPoint
 • Erfaring fra rådgivning eller entreprenør, men nyutdannede oppfordres også til å søke

Personlige egenskaper:

 • God på kommunikasjon og samarbeid
 • Selvstendig, initiativrik og faglig engasjert
 • Må trives med tekniske utfordringer
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Strukturert og kvalitetsorientert
 • Like å jobbe i både i team og selvstendig
 • Godt humø

Multiconsult kan tilby:

 • Mulighet til å være med å videreutvikle Multiconsult sin posisjon innenfor samferdsel eller innen VA-teknikk
 • Spennende arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Deltakelse i et stort og faglig sterkt landsdekkende samferdselsnettverk
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fem uker ferie, fri mellom jul og nyttår og i påskeuken
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshytter og et aktivt bedriftsidrettsmiljø og turgruppe, samt godt sosialt arbeidsmiljø
 • Sosiale tilstelninger og turer
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø

Det kan også være aktuelt med kontorsted ved andre lokasjoner i Nord-Norge; som Tromsø, Narvik, Sortland eller Alta.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefales det at vitnemål godkjennes av NOKUT (www.nokut.no).
 

For ytterligere informasjon om stillingene, vennligst ta kontakt med:
 

Seksjonsleder Samferdsel Bodø

Boye Andersen, tlf 472 73 141 E-post: boye.andersen@multiconsult.no

Seksjonsleder Samferdsel øvrige lokasjoner i Nord

Gert Sande, tlf 951 29 059 E-post: gert.sande@multiconsult.no

Avdelingsleder Samferdsel og Infrastruktur

Ronny Robertsen, tlf 979 83 084 E-post: ronny.robertsen@multiconsult.no

Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de 3 nordligste fylker samt på Svalbard. Vi er i dag totalt 185 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunnundersøkelser. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.


Søk her