Hos oss blir du en del av et team på 12 ingeniører i et sterkt fagmiljø, med tett oppfølging fra erfarne kollegaer. Vårt mål er at du både skal kunne være faglig ansvarlig for ditt område inn i prosjekter, jobbe selvstendig og drive egne prosjekter innen ny fornybar energi. I teamet får du en selvstendig og ansvarsfull jobb blant dyktige kollegaer. Du blir en del av en bedrift med uformell omgangstone og frihet under ansvar. Glimt i øyet og humor er viktig i hverdagen vår.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Utvikling og utbygging av ny fornybar energi
 • Gjennomføring av prosjekter etter gitte rammer
 • Bidra til måloppnåelse innen økonomi, fremdrift, HMS og kvalitet
 • Ivareta og utvikle gode kunde- og leverandørrelasjoner
 • Utvikling gjennom erfaringsoverføring og læring på tvers
 • Etterleve Nordkrafts verdigrunnlag
 • Ta i bruk ny kunnskap og teknologi

Din profil

 • Master innen elkraft, bygg, maskin eller annet relevant fagområde. Bachelor kan vurderes.
 • Fersk utdanning med gode resultater
 • Selvstendig, liker frihet under ansvar
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Sertifikat klasse B
 • Gode IKT-kunnskaper

Vi tilbyr

 • Arbeid i et tverrfaglig og kompetent prosjektmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Løsningsorientert arbeidsmiljø, preget av engasjement og vilje
 • Arbeidsplass som involverer og er i utvikling

Mer informasjon om stillinga

Jon Ingebrigtsen, prosjektdirektør: tlf. 977 22 521, jon.ingebrigtsen @nordkraft.no

Hanne Toftaker, HR-leder: tlf. 959 93 037 hanne.toftaker@nordkraft.no

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes post@nordkraft.no

Søknadsfrist: 16. mai 2018

Nordkraft Prosjekt utvikler og bygger ut vannkraft og vindkraft i hele Norge. Vi har de senere år bygget ut 14 vannkraftverk og to vindparker. For tiden har vi to vindparker under bygging og flere vannkraftverk under utvikling. Vi leverer også tverrfaglige ingeniørtjenester til hele Nordkraft-konsernet. Vi har også samarbeidsavtaler med nasjonale og internasjonale prosjektutviklere innen fornybar energi.

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av helt naturlig fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Den fornybare energiproduksjonen kommer fra magasinkraft, småkraft og vindkraft. Konsernets hovedkontor er lokalisert i Narvik, og vårt verdigrunnlag er klok, åpen initiativrik og i lag.

For mer informasjon om denne eller andre stillinger sjekk ut jobbsidene deres her eller på Facebook.