Norges største VA-virksomhet søker trainee

Norges største VA-virksomhet søker trainee

Arbeidsgiver: Oslo kommune – Vann- og avløpsetaten
Stillingstittel: Trainee (avdelingsingeniør I)
Sted: Oslo
Frist: 27.01.2019
Varighet: FastBli kjent med OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN

Vann- og avløpsetaten (VAV) søker etter nyutdannete talenter med engasjement for vann, avløp og kritisk infrastruktur. Vår Avdeling plan og prosjekt (APP) er sentral i fornyelse og utvikling av eksisterende VA-systemer i Oslo, og deltar som sentral aktør i prosjekter for byutvikling.Vann- og avløpsetaten forvalter infrastruktur til en estimert verdi av 100 milliarder kroner, og APP alene investerer årlig for rundt regnet 1 milliard kroner i prosjekter for å bygge vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering for fremtidens Oslo. Til dette arbeidet søker vi:Trainee prosjektledelse
Stillingen tilhører Seksjon prosjektgjennomføring. Prosjektledere i VAV har overordnet ansvar for gjennomføringen av VA-prosjekter, herunder planlegging og administrasjon av VA-entrepriser, fremdrifts- og økonomistyring, kontraktsoppfølging, rapportering m.m. Stillingen krever relevant mastergrad, og det er fordelaktig med kompetanse innen prosjektledelse.Trainee byggeledelse
Stillingen tilhører Seksjon prosjektgjennomføring. Byggeledere i VAV tar seg av teknisk kontroll, holder byggemøter, sørger for HMS/SHA, og er mye hands-on i anleggsgjennomføringen. Stillingen krever minimum bachelorgrad innen byggtekniske fag.

Trainee prosjektering
Stillingen tilhører Seksjon prosjektering. Prosjekterende i VAV har ansvar for forprosjektering og detaljprosjektering av VA-anlegg, samt noe kvalitetskontroll av prosjektering som utføres av eksterne. Her utvikles gravefrie metoder og andre smarte løsninger for urban VA-teknikk. I denne stillingen kreves det mastergrad med spesialisering innen vann- og miljøteknikk.

Trainee geomatikk
Stillingen tilhører Geografisk informasjonsseksjon, som håndterer VAVs kartsystemer og -data. Du vil få ansvar for å forvalte geodata, GIS-applikasjoner og vil delta i utviklingsprosjekter på GIS-feltet. Stillingen krever mastergrad innen geomatikk, god kunnskap om ESRI programvare, og evne til å formidle faget ditt til brukere.

VAVs traineeprogram gir alle 18 måneders skreddersydd, relevant praksis i ulike enheter i VAV, og garanterer fast ansettelse i øremerket stilling når traineeperioden er gjennomført. Det innebærer at vi ser etter spesifikk kompetanse som matcher den enkelte stilling, og personer som er sikre på sitt faglige karrierevalg.

Arbeidsoppgaver

 • 18 mnd. relevant praksis i VAVs fagenheter, med varierte oppgaver knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold, VA-prosjekter, byutvikling, kunde og informasjon, m.m.
 • Oppgaver tilhørende fast stilling etter fullført traineeperiode.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelor-nivå.
 • Maks 1 års arbeidserfaring etter endt utdanning.
 • Kjennskap til – og interesse for – vannforsyning, avløps/overvannshåndtering og/eller kritisk infrastruktur.
 • Relevant sommerjobb er en fordel.
 • Relevant bachelor/masteroppgave er en fordel.
 • Verv og engasjement ved siden av studiene er fordelaktig.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, skriftlig og muntlig.

Egenskaper

 • Du evner å samarbeide og kommunisere på tvers av faglige og kulturelle skillelinjer.
 • Du er nysgjerrig på andre fag.
 • Du er en stayer og kan vise til god gjennomføringsevne.
 • Du er initiativrik og selvgående.
 • Du tåler litt fysisk arbeid.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Faglig systematisk veiledning.
 • Norges største VA-faglige miljø.
 • Personlig oppfølging i hele traineeperioden.
 • Flere fagtreff og muligheter for utflukter.
 • Fast jobb etter gjennomført traineeprogram.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø.
 • Bedriftsidrettslag og hytter i marka.
 • Konkurransedyktig lønn.

Om arbeidsgiveren

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi
av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer
enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte
som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av
høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og
fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre
ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er
kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn,
seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentligsøkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Se annonsen her.