OPAK Bergen er et prosjekt- og byggelederfirma, og har vært aktiv i Bergensmarkedet i over 20 år og har bygget sterke kunderelasjoner og en solid prosjektportefølje. Vi har klare ambisjoner om å videreutvikle et lokalt forankret og «kortreist» fagmiljø med høy kompetanse de kommende 20 årene. Vi er per i dag 8 stykker og har en spennende ordrereserve. Vi er blant annet med på BUS 2 (Haukeland sykehus utbygging), Bybanen byggetrinn 4  og Høgskolen på Vestlandet campus Bergen, i tillegg til flere spennende private aktører. Vi kan derfor tilby en spennende arbeidshverdag med konkrete oppgaver fra dag en. Se gjerne: https://www.opak.no/ for mer informasjon.
 
  • Kvaliteter: Til stilling som prosjekt- og byggeleder ser vi etter en nyutdannet med bachelor/master ingeniør, retning bygg. Du må like å kombinere kontorarbeid med å være på byggeplass, være systematisk og være god på dialog og kommunikasjon (skriftlig og muntlig).  
  • Søknadsfrist: 02.11.2018
  • Kontaktinfo: Kortfattet søknad og CV sendes til HR-ansvarlig pr. e-post, karine.lundby@opak.no. For spørsmål angående stillingen ta kontakt med leder for OPAK Bergen, Vegar Mong Urdal på tlf. 952 31 348.