Om Aarhønen


Hennes Majestet Aarhønen, Bygningslinjens forening, eller bare Aarhønen, er en forening for studenter ved Bygg- og Miljøteknikk på NTNU i Trondheim. Foreningen arbeider med å gjøre byggstudentenes hverdag bedre gjennom sosiale arrangementer i tillegg til å kjempe for studentenes interesser. I foreningens statutter heter det: Linjeforeningen Hennes Majestet Aarhønens hovedidé er at man ved dyrking av kameratskap skal motarbeide fagidioti og bidra til berikelse av studentlivet. Hennes Majestet Aarhønen skal gjennom sine arrangementer sørge for at byggstudentene utvikler seg sosialt så vel som faglig i løpet av årene ved NTH/NTNU. Fadderperioden på høsten er det første nye studenter møter når de kommer til Trondheim, og det er også det største arrangementet H.M. Aarhønen har i løpet av året. Utover dette kan studentene velge i blant et bredt spekter av aktiviteter. Gjennom sine undergrupper arrangerer H.M. Aarhønen snekkerkurs med Bygg:Verksted, diverse langturer med turgruppa Vandrende Bjelke, revy med Aarhønens Kulturelle Teater og mye mer. Det finnes altså noe for enhver smak, og du kan lese mer om hva undergruppene og styrene driver med på denne nettsiden. H.M. Aarhønen er drevet av frivillige byggstudenter som velges inn på den årlige generalforsamlingen i februar. Hvis du skulle ha noen spørsmål i forbindelse med byggstudiet eller linjeforeningen, oppfordres det til å ta kontakt gjennom våre nettsider.

Hennes Majestet Aarhønens Farger

Fargene i H.M. Aarhønens rike har dessverre variert noe i nyere tid. Grunnen til dette er uviss, men som et ledd av 95-årsjubileet i 2008 ble de satt på rett plass en gang for alle. Det ble derfor produsert nye styrebånd og ny regentkappe i H.M. Aarhønens opprinnelige farger; lilla, hvitt og grønt. – Hvitt symboliserer det rene og uskyldige, og snøen i Hennes Majestets skoger. – Lilla er kjent som den rojale fargen og symboliserer det høytidelige og ærverdige ved Hennes Majestet. – Skogen, hjemstedet til Hennes Majestet, er grønn og dette minnes slik. Fargene har ingen sammenheng med ”styrefargene”, som er noe som har kommet i nyere tid. Så det at Industrikontakten er hvit, Hovedstyret er burgunder, AKT er blå og Krostyret er grønn er mer tilfeldig enn gjennomtenkt. Å ha en konsekvent bruk av fargene er svært hyggelig og gjør at en kan kjenne igjen dette om mange år.
LillaRGB 68 14 98, Hexa 440E62 >
HvitRGB 255 255 255, Hexa FFFFFF
GrønnRGB 4 78 1, Hexa 044E01

Krøniken

Krøniken er H.M.Aarhønens historie slik linjeforeningens første Formann og senere Regent, Georg H. Johnson (høsten 1914), fortalte den:   Dette er den første beretning om oprindelsen til Aarhønen’s herredømme over bygningsfolket. Det var fredag 31.januar 1913 det hændte. Professor Gunstensen forelæste om træghetsmomenter. Vi skrev så svetten silte, man hørte kun pennens kradsen og proffens rolige avmålte diktat. Ute var der snetykke og mørkt. I forelæsningstimen 1015-1100, aud. 2 vest for hovedinngangen (nåværende aud. H1, red.anm.) var det derfor fuldt opplyst. Da – just som proffen fæstet tegnet «Ixy» på tavlen – kom Hendes Majestæt til sit folk. Lik et tordenskrall knuste vinduene – dobbelte vinduer – og Hendes Majestæt svævet met sine siste kræfter en gang rundt rummet – velsignede sit folk, før Hun sank ned i et hjørne av salen. Alle penner standset, -selv proffens krittstykke vaklet et øyeblikk – og man hørte kun Hennes Majestæts brutte aandedrag, samt lyden av glasbiter, som singlet ned over kyll-ing. Aaens skaldede hode. Fortryllelsen blev brutt av den vældige kriger pr. ltnt. Aasmund Tjønn, som resolutt tok Hendes Majestæt op, bar Hende ut paa trappen og slo Hendes hode 3 ganger mot den østlige vangesten utenfor hovedinngangen. Imidlertid fortsatte proffen med «Ixy=Ficil» som om intet var hændt. Efter forelæsningen blev der besluttet aa bevare Hendes Majestæt Aarhønens legeme ved utstopping. Kyll-ing.Tor Eika fik de jordiske levninger med hjem til sin vert – Præparandt Direks ved Videnskapsselskapet – og aat Hendes Majestæts legeme til aftens. Denne ære delte han forøvrig efter eget utsagn med Berdal, Tjønn og Halvor Eika.