Omstruktureringskomitéen


 

Hvem er Omstruktureringskomiteen?

Omstruktureringskomiteen er en åpen komité som jobber for å gi Aarhønen ny foreningsstruktur.

Hvorfor skal Aarhønen omstruktureres?

Linjeforeninga er i dag preget av en struktur som ikke er optimal og ikke passer dagens varierte og mangfoldige tilbud. Mange av løsningene er tungvinte, og samtidig har vi et ønske om at Aarhønen skal bli ei mer åpen og inkluderende linjeforening.

Hvordan kan jeg hjelpe?

Les våre foreløpige anbefalinger, gjør deg opp ei mening og gi oss tilbakemelding! Vi blir kjempeglade for konstruktivt input!

Hva gjør Omstruktureringskomiteen?

I høst jobber vi med å utarbeide forslag for statuttendringer og med å opprette nye styringsdokumenter. Vi jobber fram mot ei ekstraordinær generalforsamling som antakeligvis blir i løpet av november. Der vil det bestemmes om våre anbefalninger blir vedtatt eller ikke, og dermed hvordan Aarhønen kommer til å bli som organisasjon i årene framover.

Er det noe du lurer på, eller vil du diskutere med oss? Send oss en e-post på omkom@aarhonen.no.