Oppsummering av diskjusjonsmøte: Aarhøneklukk

Oppsummering av diskusjonsmøtet

På initiativ fra Grå Fjær ble det avholdt et åpent diskusjonsmøte mandag 27. januar om behov for ny Aarhøneklukk (sangbok), samt ambisjoner for ei eventuell ny sangbok og prosessen videre. 15 møtte opp og det kom mange meninger og innspill. Under kommer et forsøk på å oppsummere innspillene i korthet. Fullstendig referat kan finnes her.

Aarhøneklukk er ei sangbok som har blitt gitt ut i ulike formater siden 1919. Tradisjonelt har det blitt gitt ut ny utgave rundt hvert tiende år, eller hvis det forrige opplaget ble utsolgt. Dette utdypes i historieboken H.M. Aarhønen – De første 100 år. Den nåværende Aarhøneklukk ble utgitt i 2007, og hverken den eller den forrige utgaven er i nærheten av å være utsolgt. Likevel er det flere aspekter med Aarhøneklukken som gjør at flere ønsker å se på mulighetene for å lage en ny. For eksempel er mange av sangene lite aktuelle, flere av de mindre kjente sangene har ikke angitt melodi og mange av akkordene er regelrett feil. 

Under diskusjonsmøtet ble det nevnt at nåværende Aarhøneklukk sjelden blir tatt med på fest. En mulig årsak kan være fordi det ikke er kultur for å synge på fest lenger. I tillegg er mange av sangene i den direkte kjedelige å synge i festlige anledninger. Videre er den nåværende Aarhøneklukken også litt for stor til å passe fint i innerlomma på ei dressjakke. Det ble enighet om at det er behov for noe mer enn det sangboktilbudet som finnes i dag.

Ei framtidig sangbok trenger ikke nødvendigvis å ha samme format. Det ble diskutert ulike løsninger, blant annet digital sangbok på nettsidene, app, perm der man bygger sin egen sangbok med sanger man får på fester/etter hvert og tynt hefte med sanger til fest. For eksempel kan den nye sangboka ses på som et mer bærbart supplement til dagens Aarhøneklukk. Det ble nevnt at alt av populærmusikk finnes på nettet, og at det er både hyggeligere med ei fysisk bok og at det er enklere å spille akkorder hvis det er et hefte eller en perm som holder seg åpen. Konklusjonen ble at ei sangbok som er enklere å oppdatere, mer fleksibel og mer bærbar enn den nåværende er det det er mest behov for. Selve formatet er det opp til en framtidig Klukkité å finne fram til.

Det skal tas opp nøkkelpersoner til en Klukkité ved neste styre- og gjengopptak. Det bør etterstrebes at Klukkiteen har medlemmer fra ulike bakgrunner, så den nye sangboka kan favne bredt. I tillegg bør det være mulighet for felles arbeidsmøter der alle er inviterte. Klukkiteens første oppgave er å finne ut av hvordan man lager en Aarhøneklukk som ikke blir liggende på lager i årevis. Som en test skal det utvikles en prototyp på et festsanghefte av noen av deltakerne på diskusjonsmøtet i løpet av våren. 

Grå Fjær v/ Amalie Ravnåmo og Ingeborg Onstein