PTV – ProgramtillitsvalgtKristoffer Torbjørnsen og Stine Faanes er sittende tillitsvalgte/programtillitsvalgte (ofte kalt PTV) på Bygg og Miljøteknikk. Som tillitsvalgte er det vår oppgave å ta opp saker som måtte angå studenter i alle trinn, og være deres representanter i det store, tunge NTNU-systemet. Vi er lønnende av NTNU, og selv om vi begge har verv i H.M. Aarhønen, har PTV-vervet vårt lite, eller ingen ting med linjeforeninga å gjøre (annet enn en kjekk PTV-mail).

Studenter i alle trinn kan komme til oss med saker. Enten det dreier seg om veiledning til masteroppgaver, trøbbel med valg av fag, eller ris/ros til forelesere. Send en mail til oss på PTV@aarhonen.no, eller følg med på facebook og blæstemail for når vi holder kontortider på Aarhønens kontor.

Referat fra Studentrådet IVT:

Studentrådet IVT

Ytterligere dokumenter:

Referansegruppehåndboka

 


Kristoffer Torbjørnsen

Kristoffer Torbjørnsen

Stine Faanes

Stine Faanes

Semesterets temaer:

  • Referansegrupper
  • Eksamensdatoer
  • Utveksling

Stillingsinstruks for ITV’ene:

  • Enkel stillingsinstruks:  Nettside
  • Utfyllende forklaring på stillingsinstruks:  PDF

 

Referat fra allmøte:

Saksgang i problemer for studenter:

  • Referansegruppe
  • Klassetillitsvalgt
  • Programtillitsvalgt
  • Fakultetstillitsvalgt

Allmøte

Tid: Onsdag 26. oktober, kl 15.15-16.00
Sted: Auditorium K28, kjemiblokk 1

Dagsorden

 

Hendelser og saker: