Rambøll grunnforhold på Facebook

Rambøll har i dag nesten 100 medarbeidere som arbeider med grunnforhold i Norge. Dette gjelder geoteknikk, geologi, skredteknikk, grunnboring og geoteknisk laboratorium. Vi ønsker å vise studenter og andre hvordan det er å arbeide hos oss, og hva vi driver med. Se vår facebookside, og følg oss gjerne! ?

https://www.facebook.com/RNOGeofag/