Reglement for Aarhønehytta

Oppdatert 09.11.2020

Generelt:

 • Ta hensyn til andre hyttegjester og hyttenaboene.
 • Vis et fornuftig forbruk med tanke på gass og ved, slik at driftskostnader og overnattingspriser kan fortsette å holde seg lave.
 • Følg badstureglementet som ligger i hyttepermen når badstuen skal brukes.
 • Alle har meldeplikt og erstatningsansvar for eventuelle skader de forårsaker (Ta bilde).
 • Tyveri av inventar og bruksmidler er strengt forbudt.
 • Stolleken er ikke tillatt på Hytta (stolene knekker).
 • Grunnet tidligere klager fra naboer er det ikke lov med store musikkanlegg (f.eks. Soundbox) på hytta. 
 • Husk at Aarhønehytta er bygget av og for byggstudentene. Føl deg som hjemme og behandle den som om det var din egen hytte!
 • Ved bruk av badstua plikter bruker til å ha lest Badstuguiden og satt seg inn i reglementet for bruk av badstu.

Ut på tur:

 • Du er selv ansvarlig for å finne frem til Hytta. Les veibeskrivelsen.
 • Du er ansvarlig for å følge de lokale bestemmelser når det gjelder veiavgift, jakt/fiske etc.
 • Sjekk vær og føreforhold , tilpass klær og utrustning etter dette.

Booking:

 • All bruk av Hytta skal registreres gjennom bookingsystemet eller etter avtale med Hovmester.
 • Den som reserverer Hytta skal ha lest bruksreglene og er ansvarlig for at resten av følget vet om, og forholder seg til, reglene.
 • Hytta kan kun reserveres av byggstudenter og tidligere byggstudenter.  Tidligere byggstudenter som ønsker å reservere Hytta bes skrive dette i “detaljer” ved booking på nettsiden. Eksterne gjester (ikke byggstudenter) bes kontakte Hovmester på mail (hovmester@aarhonen.no).
 • Hytta kan reserveres hver dag hele året, og legges ut for reservasjon 12 uker frem i tid. Datoene legges ut dag for dag 12 uker frem i tid. 
 • Det vil være mulig for flere grupper å være på hytta samtidig hvis det reserveres færre enn 16 sengeplasser. Kontakt Hovmester for å få vite hvor mange plasser som er ledig.
 • Forhåndsbooking: Styrene og undergruppestyrene i H.M. Aarhønen har rett til å forhåndsreservere Hytta i ukedagene, altså fra søndag til natt til fredag. Dette kan gjøres hele året, men avbestilling skal skje senest 10 uker før avreise, slik at datoen er ledig når den åpnes for alle.

Priser:

 • For byggstudenter koster det 60 kr per natt, mens gjester og utgåtte byggstudenter betaler 120 kr per natt.
 • Leie av hele hytta: Hvis man ønsker å reservere hele Hytta må man reservere og betale for 16 sengeplasser.
 • Dagsbesøk: For dagsbesøk er prisen halvparten av døgnpris.

Avbestilling og spesielle regler pga Covid-19:

 • Reservasjon er bindende! Så lenge man har reservert Hytta, er man pliktet til å betale. Hvis noe uforutsett likevel skulle skje, er det mulig å få tilbake 50 % av beløpet hvis man sier ifra senest 2 uker før reservert dato. 
 • Covid-19Dersom turen avlyses på grunn av nye/forlengede, strengere smittevernsregler som har tilkommet etter at turen er booket, vil avbestillingsgebyret resuseres til 35% av fullpris. Bookingdatoen er datoen Hovmester sendte siste godkjenning.

  Dersom man ønsker å flytte på en tur pga smittesituasjon kan dette gjøres uten gebyr så lenge turen skjer i løpet av det samme semester. Flytting av tur må sies ifra om senest 2 uker før avreise. Dersom turen avlyses uten at nye regler har blitt satt etter booking, eller at man ikke reiser på tur i løpet av semesteret vil vanlige regler for avbestilling gjelde. Bookingdatoen er datoen Hovmester godkjente flytting av turen.
 • Ved force majure kan hele beløpet refunderes ved samtale med Hovmester dersom man ikke har anledning til å reise opp til Hytta.

Utvask:

 • Utvask og avreiserutiner skal utføres i henhold til sjekkliste som ligger i hyttepermen. Kontaktpersonen har ansvar for at dette blir etterfulgt.
 • Covid-19: Vi ber alle om å vaske over dørhåndtak og andre håndtak, samt doseter med antibac før avreise. Det skal være antibac på hytta. Vennligst si ifra dersom det er tomt.