[Stillingsannonse] Sel kommune

SEL KOMMUNE HAR LEDIG 2 FASTE STILLINGER I 100% SOM BYGGESAKSBEHANDLER/KONTROLL-/TILSYNSINGENIØR, VED VIRKSOMHETSOMRÅDE PLAN OG TEKNISK 

St.id. 57

Plan og teknisk har ansvaret for samferdsel, vatn, avløp, renovasjon, brannvesen, byggesaksbehandling, plan, miljø, kart og park/grønt. Vi har behov for ingeniører innenfor ansvarsområde for byggesak, tilsyn og kontroll av spredte avløpsanlegg. 

Arbeidsoppgaver vil blant annet omfatte:   

Informasjons- og kundebehandling  

Saksbehandling av byggesaker etter Plan- og bygningsloven, politisk og administrativt, samt andre saker innenfor virksomhetens ansvarsområde

Forhåndskonferanser

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging av plan- og byggesaker

Kontroll av spredte avløpsanlegg 

Stillingen kan også bli tillagt andre relevante oppgaver innenfor Plan og Teknisk 

Kvalifikasjonskrav:

Sivilingeniør-/høyskoleingeniør, eller annen relevant teknisk utdanning innenfor arbeidsområdet. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.

Vi søker etter medarbeider som har: 

Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver innen byggesaksbehandling 

Gode egenskaper på data/IKT som kommunikasjonsverktøy inkludert digitale kartverktøy 

Gode egenskaper i norsk muntlig og skriftlig framstilling 

Evne til å samarbeide, ta beslutninger og arbeide selvstendig 

Evne til å være mål- og resultatorientert

Førerkort kl. B

Vi tilbyr: 

Godt arbeidsmiljø med tidsmessig utstyr 

Utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglig kompetansemiljø

Kommunal pensjons- og forsikringsordning

Fleksitid og mulighet for hjemmekontor

Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk for kommunal sektor

Søker må påregne å disponere egen bil i tjenesten. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Rune Grindstuen telefon.: 48 26 19 36. 

Ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere. 

Søknadsfrist 17.mai 2021. 

Søknad m/CV skal sendes på elektronisk søknadsskjema www.sel.kommune.no

Attester og vitnemål sendes elektronisk til postmottak@sel.kommune.no eller per post til Sel kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta.