Sommerjobb 2019 Sommervikariater – Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten


Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.Vann og avløpsetatens brede ansvar for vann og avløp (VA) i Oslo gjør oss til Norges største VA-faglige miljø, og en viktig aktør i byutviklingen. Sommerjobbene våre er fordelt på alle etatens viktigste ansvarsområder. 

Vi er ute etter deg som har et faglig engasjement for vann og miljø, og som ønsker å lære mer om vår virksomhet og bransje. Med en god søknad som beskriver din faglige bakgrunn og ambisjoner, samt noen ord om dine personlige ønsker for en sommerjobb, stiller du sterkere. 

Normalt tilbyr vi fra 6-8 ukers engasjement innenfor perioden mellom 1. juni og 31. august. Fra 10 til 20 sommervikariater, avhengig av hvilken arbeidsmengde etaten har. Konkretisering av stillinger pågår kontinuerlig utover vinteren/våren, og vi tar kontakt med aktuelle kandidater fortløpende etter søknadsfristens utløp.

Arbeidsoppgaver

 • Ulike oppgaver innen drift, vedlikehold og fornyelse av vann og avløp i alle trinn fra råvannsbehandling til avløpshåndtering; eksempelvis tilsyns- og analysearbeid, lekkasjesøk, ledningsdrift vann, ledningsdrift avløp, drift av vannbehandling, teknisk beredskap, prøvetaking, registrering av dokumentdata, arkivering, m.m.

Kvalifikasjoner

 • Påbegynte studier på bachelor- eller masternivå med vannfaglig relevans er en fordel.
 • Tidligere ansatte sommervikarer med gode interne referanser prioriteres.
 • Samarbeid med VAV om master- eller bacheloroppgaver er fordelaktig.
 • Godt norsk språk, skriftlig og muntlig er en fordel.
 • I enkelte stillinger vil det kreves autorisering i henhold til sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

 • Interesse for vannbransjen og vannfaglige spørsmål.
 • Personlig engasjement og initiativ.

Vi tilbyr

 • Interessante og lærerike oppgaver
 • Hyggelige kollegaer
 • Faglig/sosiale tilbud i løpet av sommeren
 • Konkurransedyktig lønn

Se annonsen her.