Sommerjobb i Oslo kommune, vann- og avløpsetat

Arbeidsgiver: Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten
Arbeidssted: Oslo 
Stillingstittel: Sommervikariater 
Søknadsfrist: 01.03.20
Antall stillinger: 15
Søk her: Link

Vann og avløpsetaten har et sammensatt ansvar for forvaltning av vann og avløp (VA) i Oslo, og er en viktig aktør i byutviklingen. Dette gjør oss til Norges største vannfaglige arbeidsplass. Sommerjobbene våre er fordelt på alle etatens viktigste ansvarsområder.

Vi er ute etter deg som har et faglig engasjement for vann og miljø, og som ønsker å lære mer om vår virksomhet og bransje. Med en god søknad som beskriver din fagbakgrunn og ambisjoner, samt noen ord om dine personlige ønsker for en sommerjobb, stiller du sterkere. Det er ingen bestemte krav til antall studieår, men i enkelte stillinger ønsker vi at arbeidet benyttes videre i masteroppgave. Vedlegg gjerne attester og/eller karakteroversikt. 

Normalt tilbyr vi fra 6-8 ukers engasjement innenfor perioden mellom 1. juni og 31. juli. Konkretisering av stillinger pågår kontinuerlig utover vinteren/våren, og vi tar kontakt med aktuelle kandidater fortløpende etter søknadsfristens utløp. 

Arbeidsoppgaver

 • Ulike oppgaver innen drift, vedlikehold og fornyelse av vann og avløp i alle trinn fra råvannsbehandling til avløpshåndtering; eksempelvis tilsyns- og analysearbeid, lekkasjesøk, ledningsdrift vann, ledningsdrift avløp, drift av vannbehandling, teknisk beredskap, prøvetaking, registrering av dokumentdata, arkivering, m.m.
Kvalifikasjoner
 • Påbegynte studier på bachelor- eller masternivå med vannfaglig relevans er en fordel.
 • Tidligere ansatte sommervikarer med gode interne referanser prioriteres.
 • Samarbeid med VAV om master- eller bacheloroppgaver er fordelaktig.
 • Godt norsk språk, skriftlig og muntlig er en fordel.
 • I enkelte stillinger vil det kreves autorisering i henhold til sikkerhetsloven.
Personlige egenskaper
 • Interesse for vannbransjen og vannfaglige spørsmål.
 • Personlig engasjement og initiativ.
Vi tilbyr
 • Interessante og lærerike oppgaver
 • Hyggelige kollegaer
 • Faglig/sosiale tilbud i løpet av sommeren
 • Konkurransedyktig lønn