vannkunnskap.no har Norsk Vann samlet flere sommerjobber innen vannbransjen, blant annet i kommuner og vannverk.

Norsk Vann er interesse- og kompetanseorganisasjonen for vannbransjen i Norge. Vi eies av norske kommuner, kommunalt eide vann og avløpsselskaper, kommunenes driftsassistanser og noen samvirkeverk. I tillegg er en rekke leverandører, rådgivere m.v. tilknyttede medlemmer hos oss. Våre medlemmer kan annonsere sine sommerjobber på våre nettsider.

Sommerjobbene finner du her: https://vannkunnskap.no/sommerjobber