Sporveien, et spennende kollektivkonsern, søker kandidater til Trainee programmet «På nytt spor».

 

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3600 ansatte og omsetter årlig for 4,5 milliarder kroner. Sporveien eier, forvalter, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og T-banevogner. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.


Sporveien er en svært viktig samfunnsaktør som forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet.  Med fremtiden i fokus, innebærer dette omfattende utvikling, innovasjon og digitalisering av alle arbeidsoperasjoner og gjennomføring av flere investeringsprosjekter i milliardklassen. Et eksempel på et slikt prosjekt er blant annet Trikkeprogrammet – «Fremtidens byreise», som innebærer blant annet 87 nye trikker til Oslo. Et annet eksempel er implementering av nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen, som skal gi raskere og sikrere T-bane og øke kapasiteten i T-banetunellen med 13 000 reisende per time.
Vi er opptatt av fremtiden og ønsker flere dyktige, nytenkende og innovative kollegaer med en brennende lidenskap for endring!

Sporveien søker 2-3 traineer som skal jobbe i ulike forretningsenheter i Sporveien. Vårt trainee-program «På nytt spor» har oppstart 1. september 2018 og går over 18 måneder.
Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø der trivsel, mangfold og humor står i fokus. Blir du med på laget, får du en unik mulighet til å lære av dyktige kolleger på tvers av hele konsernet.
I trainee programmet får du tildelt en mentor som vil være din veileder, rådgiver og sparringspartner gjennom hele programmet. Din mentor vil bidra med gode råd samt påse at du får varierte og interessante arbeidsoppgaver som utfordrer deg.
Personlig utvikling står i sentrum og når du starter som trainee begynner arbeidet med din egen utviklingsplan. Denne vil fungere som en guide gjennom hele programmet. Vi ser etter deg som trives med å utfordre deg selv og andre, samt at du er selvstendig og initiativrik.

Etter endt program skal du sitte igjen med et stort faglig utbytte og ha utviklet deg som person.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du er nyutdannet og har utdannelse innen fagområdene økonomi og ledelse, datateknologi, logistikk, strategi, strategisk markedsføringsledelse, arbeid- og organisasjonspsykologi, ingeniør/sivilingeniør innen bygg og anlegg eller industriell økonomi
 • Gode akademiske resultater
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Motivasjon og personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Teamorientert, med evne til å jobbe selvstendig
 • Serviceinnstilt og initiativskapende samt en god relasjonsbygger
 • Analytiske evner og kan stå for egne beslutninger
 • Interesse for å lære og ta eierskap for tildelte oppgaver
 • Spennende oppgaver for deg som ser muligheter innen innovasjon og digitalisering.
 • Gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving på tvers av et stort konsern og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • Frikort for kollektivreiser på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus og på Flybussekspressens linje FB 2 og FB 5, ikke på NSB, Flytoget og Flybussekspressens andre linjer

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Henvendelser om stillingen kan rettes til fungerende leder for HR Utvikling Nina Mordt Kolstad åå telefon 920 94 498 eller mail nina.mordt.kolstad@sporveien.com

Søknad, CV, vitenmål og attester registreres via vår elektroniske søknadsportal innen 20. mai. For mer informasjon, se her.