Samtlige kjellere ved Moholt Studentby er stengt på ubestemt tid.

Natt til lørdag 23. januar ble det utløst en brannalarm i en kjeller på Moholt. Brannvesenet rykket ut, og med grunnlag i det de så, ble SiT pålagt å stenge samtlige kjellere for bruk som «Forsamlingslokale»

Det har i ettertid vist seg at kjellerne på Moholt aldri har vært godkjent for annet enn oppbevaring. Ingen av kjellerstyrene var klar over dette. SiT har trolig ikke vært klar over situasjonen før brannvesenet gjorde dem oppmerksomme på det.

For at det skal bli gitt tillatelse til å bruke kjelleren igjen, må det søkes om en bruksendring av lokalet. Dette må huseier (SiT) søke Trondheim kommune om.

På generelt grunnlag er det mangel på rømningsmuligheter, samt EL-anlegg, manglende skilting osv. som er problemet for de fleste kjellerne. Dette gjør lokalene dårlig egnet som forsamlingslokale, og det kan bli en omfattende ombygging som må gjennomføres for mange av kjellerne. Det forventes derfor at denne prosessen kan ta en del tid.

I forbindelse med oppussingen av Byggkjelleren ble det gjennomført en brannvurdering som ga oss tillatelse til å bruke Kroa. Denne gjennomføringen ble gjort i den tro at lokalet var godkjent som forsamlingslokale.

Vi håper at det er mulig å få søkt om en bruksendring for lokalet, og at vi får godkjent kjelleren som forsamlingslokale, men dette er en prosess som i beste fall tar uker, om ikke måneder.

 

Hallvard Hotvedt

Krosjef, Aarhønekroa.

27.01.16