Er du nyutdannet ingeniør i 2018?

Vi søker alltid etter smartere løsninger på samfunnets utfordringer. Derfor er vi avhengig av kunnskapsrike medarbeidere som utfordrer oss med nye ideer, perspektiver og kunnskap.

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Er du den neste i rekken?
Vi har nå 35 ledige stillinger for deg som er nyutdannet ingeniør med master eller bachelorgrad i 2018. Vi tilbyr stillinger over hele landet innen følgende fagområder:

 • Veg
 • Trafikk
 • Vann og avløp
 • Elkraft / Elektro
 • Jernbaneteknikk, spor
 • Jernbaneteknikk, kontaktledning /Elkraft
 • RAMS
 • Prosjektstyring
 • Konstruksjon – Bygg
 • Konstruksjon – Bru
 • Areal og byplanlegging
 • VVS og Energi
 • Brannteknikk
 • Geoteknikk

Send inn søknad: Gå inn på COWIs hjemmeside og sjekk ut om vi har en stilling som passer deg. Søknadsfrist er 15.10.2017
Kontaktperson: Vilde Haugnæss, tlf. 922 939 45, viha@cowi.com
Oppstart: Etter avtale, sommer 2018