[Stillingsannonse] Fast jobb Moderne Byggfornyelse AS

Prosjektingeniør søkes

Moderne Byggfornyelse AS er en solid entreprenørbedrift med røtter helt tilbake til 1930- tallet. Vi har nedslagsfelt i Oslo og Akershus, og vi har spesialisert oss på rehabilitering, ombygging og tilbygg, men gjennomfører også nybygg. Som totalentreprenør er vi avhengig av en prosjekteringsgruppe som velger riktige løsninger ut fra kundens behov sett opp mot sikkerhet, kvalitet og kostnadseffektivitet. Koordinering av de prosjekterende og det å være kritisk til valgene som blir tatt er en stor del av jobben vår.

Moderne Byggfornyelse består av ca. 60 ansatte hvor 30 er i administrasjon og resterende er faglærte tømrere med norsk fagbrev og tømrerlærlinger fra yrkesskolene i Oslo området. Vi er opptatt av å utvikle våre egne ansatte slik at de er rustet til større oppgaver i fremtiden. Moderne Byggfornyelse er Miljøfyrtårnsertifisert og ble i 2020 kåret til Årets Miljøfyrtårn for små og mellomstore bedrifter. Denne prisen setter vi høyt da prisen kan deles ut til bedrifter i alle bransjer, og ikke kun til bedrifter innenfor bygg og anlegg. Vi er opptatt av seriøsitet i vår bransje og bedriften er aktivt medlem av Entreprenørforeningen fra Bygg og Anlegg (EBA).

Som prosjektingeniør i Moderne Byggfornyelse blir du en del av prosjekledelsen. Du kommer til å jobbe tett på prosjektlederen, og dine oppgaver vil blant annet bestå av:

 • –  Koordinering av prosjekteringen

 • –  Tverrfaglig kontroll (BIM modell, tegninger, brannkonsept og beskrivelser)

 • –  Oppfylle BREEAM krav

 • –  Innkjøp, kvalitetssikring og SHA

 • –  Fremdriftsplanlegging og koordinering av fremdrift

 • –  Endringshåndtering.

  Vi ser for oss at du er en positiv, systematisk og nøyaktig person, som har stor arbeidskapasitet og bidrar til god fremdrift og at prosjektet styres i riktig retning. Vi ønsker at du bidrar til at bedriften fremstår som profesjonell overfor alle aktører og vi forventer at du er åpen om de tingene du ikke kan så vi kan gi deg riktig veiledning. Vi forventer ikke at du kan alt, men at du gjør ditt ytterste for at utfordringene prosjektet står ovenfor blir løst på best

 1. Er du nysgjerrig på hvem vi er, og hva vi kan tilby, ta kontakt med Bjørnar på telefon 97188738. Søknad med CV og karakterutskrift sendes til BNJ@BYGGFORNYELSE.NO

  Facebook https://www.facebook.com/modernebyggfornyelse/

  Insta: https://www.instagram.com/moderne_byggfornyelse/

  Linkedin: https://no.linkedin.com/company/moderne-byggfornyelse-as