[Stillingsannonse] NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi

This is NTNU

På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere. 

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen her

Om stillingen 

Forskningssenteret Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) søker etter deg som ønsker å drive med forskningsformidling og kunnskapsutvikling for idrettsanlegg og andre anlegg for fysisk aktivitet. Senteret forsker både på temaer knyttet til idrettsanlegg, som f.eks. fremtidens kunstgressbaner og smarte ventilasjonsløsninger for svømmeanlegg, men også paraidrettsutstyr og fluorfrie løsninger for skismøring. For at forskning og informasjon om idretts- og nærmiljøanlegg skal nå ut til de som bygger og drifter idrettsanlegg, har SIAT sammen med Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund etablert kunnskapsportalen godeidrettsanlegg.no, som formidler både SIAT og andres sin forskning, i tillegg til informasjon og inspirasjon om idretts- og nærmiljøanlegg.

Du kan lese mer om prosjektet på godeidrettsanlegg.no/verktoy/om-oss og mer om SIAT på ntnu.no/siat.

Vi har ledig stilling som vitenskapelig assistent ved SIAT, Institutt for bygg- og miljøteknikk. Den som ansettes vil ha sitt hovedarbeidsområde innen forskning og utvikling knyttet til kunnskapsportalen godeidrettsanlegg.no, samt utvikling av kunnskap innen et eller flere relevante felt for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Dette kan for eksempel være prosjektledelse for idrettsanlegg, bygningsteknologiske løsninger for idrettsbygg, FDVU for idrettsbygg eller et annet tema som relaterer til utdanningsbakgrunnen til søker og SIAT sin virksomhet.

Du rapporterer til senterleder.

Arbeidsoppgaver

 • Kunnskapsformidling om idretts- og nærmiljøanlegg
 • Webredaktørarbeid på godeidrettsanlegg.no
 • Forskning innen relevant idretts- eller nærmiljøanleggstema, for publisering både vitenskapelig og brukerrettet.
 • Samarbeid med personer, organisasjoner innen idretten, det offentlige og private aktører
 • Bidra i SIAT sin virksomhet innen undervisning, forskning og daglige drift.

Du vil få gode muligheter til å selv være med å definere arbeidsoppgavene dine basert på din bakgrunn og dine interesser, og til å utvikle deg faglig

Kvalifikasjonskrav


Vitenskapelig assistent:

Stillingen som vitenskapelig assistent skal gi deg mulighet for innsikt i vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid og metode. Arbeidsoppgavene ligger på et akademisk nivå og skal bestå av vitenskapelig eller kunstnerisk assistanse.

—————————

Vi viser til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle kriterier for stillingen.

 • Du må ha relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, for eksempel sivilingeniørutdanning innen bygg og miljøteknikk.
 • Arbeidsspråket vil være norsk, samt en god del engelsk. Norsk språk er et krav, med gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner i begge språk.

Du som fullfører mastergraden din i løpet av vårsemesteret, kan også søke.


Ønskede kvalifikasjoner

 • Gode digitale ferdigheter
 • Webredigeringsvaner er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du er god på å arbeide selvstendig, men har en høy grad av samarbeidsevner
 • Du arbeider systematisk og strukturert
 • Du er lærevillig og liker å møte nye mennesker 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Vitenskapelig assistent:
Stillingen som vitenskapelig assistent kode  1020 avhenger av kompetanse .

Det lyses i første omgang ut en stilling for ett år, men med gode muligheter for forlengelse med inntil ytterligere ett år dersom vi finner riktig person.

—————————–

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Du vil bli ansatt ved Institutt for bygg- og miljøteknikk hvor senteret er organisert. Vi har kontor i Høgskoleringen 7a på Gløshaugen i Trondheim. Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Attester
 • Vitnemål
 • Navn og adresse til to relevante referanser

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med senterleder Olav Torp, tlf. 934 22 673, e-post: olav.torp@ntnu.no eller prosjektleder for godeidrettsanlegg.no Camilla Elisabet Öhman, tlf. 468 64 261, e-post: camilla.e.ohman@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Tone Måsøval Arntzen, tlf. 734 12 094, e-post: tone.m.arntzen@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer:  IV-54/21

Søknadsfrist: 04.02.2021

Søk her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198983/vitenskapelig-assistent-1020-ved-siat