[Stillingsannonse] Rambøll Brukonstruksjon

Vi inviterer deg til å ta i bruk din fagkunnskap innen konstruksjonsfaget  i en stilling hvor du bidrar til å skape innovative løsninger innen bruprosjektering eller bruvedlikehold. For denne rollen trenger du mastergrad innen konstruksjonsfag og et ønske om faglige utfordringer i et kompetent brumiljø i Drammen. Er du en av våre nye sivilingeniører innen brukonstruksjon? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Bruavdeling

Som en av våre nye sivilingeniører innen brukonstruksjon blir du en del av avdelingen Bru og Anlegg i Drammen med 28 ansatte. Vi er i vekst, og vi søker nye medarbeidere som kan bidra i vår videre utvikling av fagområdet innenfor vedlikehold av bruer, prosjektering av nye bruer, eller begge deler. Vi ønsker både nyutdannede og folk med erfaring innen fagområdet velkommen. Vår avdeling i Drammen har et kompetent fagmiljø med høy effektivitet og kvalitet, god takhøyde, og med humor som sitter løst. Vi er stolte av å ha et så positivt miljø, og vi vil gjerne ha deg med på laget. Vi trenger lagspillere som kan jobbe målrettet innenfor fagområdene bruvedlikehold og bruprosjektering. Innen bruvedlikehold omfatter dette blant annet prosjektering av vedlikeholds- og forsterkningsarbeider samt inspeksjon og bæreevnekontroll av eksisterende samferdselskonstruksjoner. Prosjektering av nye bruer skjer med moderne analysemetoder og -verktøy samt bruk av BIM. Spennarmerte platebruer, skråkabelbruer og hengebruer er eksempler på type bruer vi har prosjektert i de senere årene. Arbeidet vil utføres i tett samarbeid med kollegaer og samarbeidspartnere i inn- og utland. Du vil jobbe med mindre og større bruprosjekter, og stillingen rapporterer til fagansvarlige eller oppdragsledere i ulike prosjekter. Avdelingen har fagansvaret for bruvirksomheten til Rambøll i Norge, og vi har et nært samarbeid med kontorene til Rambøll i andre land. Vi er en del av Rambøll sin satsning på å vinne de store internasjonale bruprosjektene.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder innen bruvedlikehold vil være:

 • Inspeksjon av eksisterende konstruksjoner
 • Bæreevnekontroll
 • Prosjektering av vedlikeholds- og forsterkningsarbeider

Dersom dine interesser går mot prosjektering av nye bruer vil dine hovedoppgaver og ansvarsområder være:

 • Prosjektering av ulike brukonstruksjoner i ulike prosjektfaser, materialer, størrelser og kompleksitet

Felles for bruprosjektering og -vedlikehold vil være:

 • Fagansvarlig på enfaglige- og større tverrfaglige samferdselsprosjekter (avhengig av kompetanse)
 • Parametrisering og automatisering
 • Modellering i BIM
 • Innovasjon for å gjøre oss enda bedre

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Mastergrad innen konstruksjonsfag
 • Kompetanse innen materialteknologi og skademekanismer for samferdselskonstruksjoner
 • Kompetanse innen elementanalyser
 • Erfaring med modellering i BIM teller positivt
 • Gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

I denne rollen vil det være en fordel om du også er selvstendig, initiativrik og trives med faglige utfordringer. Gode kommunikasjon- og samarbeidsegenskaper setter vi pris på, og vi trenger faglige spydspisser. Vi ønsker at du evner å samarbeide med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og kollegaer på en god måte.

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3200 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger – fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 21.06.2020. Husk å legg ved vitnemål.

https://ramboll.wd3.myworkdayjobs.com/Experienced_Professionals/job/Drammen/Sivilingenirer-Brukonstruksjon_JR10515?fbclid=IwAR0_L1Nktw5nIINhFt0Oemt7BK4wBNZpHkhNsWlszAbzN04rSRLZFED1SUU

Har du spørsmål?
Kontakt Avdelingsleder Olav Lahus +47 414 89 194