[Stillingsannonse] Sommerjobb i Sintef

Dagens regelverk for oppføring av bygninger stiller i liten grad krav om at bygningene skal tilpasses fremtidig forventet klima, men dette er noe man bør ta i betraktning. Det faktum at det forventes mer regn, vil også gi økte klimapåkjenninger på byggene våre og klimatilpasning av bygninger blir enda viktigere. Med riktige og regntette løsninger er det fullt mulig å unngå skader på bygninger på grunn av vær og vind. I Klima 2050 vurderer vi løsninger for klimaskjermen, og vinduers motstandsdyktighet mot regnpåkjenning og testmetoder for å vurdere regntetthet er av interesse.

For sommeren 2022 har SINTEF behov for en sommerstudent som vil arbeide med vinduers motstandsdyktighet mot regnpåkjenning.

Oppgaven består i

  • gjøre en erfaringsinnhenting ved å gå gjennom og systematisere resultater fra prøvingsrapporter fra SINTEF
  • praktisk gjennomføring av slagregnprøving i vårt fullskala klimalaboratorium, der målet er å kartlegge vinduers motstandsdyktighet mot regn og testmetoder for å vurdere regntetthet

Forutsetninger

  • være student innen bygg- og miljøteknikk, men andre fagområder kan søke
  • fortrinnsvis studenter på 3. eller 4. året
  • ha interesse for forskning, utvikling og formidling
  • evne til å jobbe selvstendig og har en god innstilling til HMS

Link til stillingsannonser:

1: https://www.sintef.no/vi-soker-neste-generasjon-problemlosere/student-i-sintef/sommerjobb-i-sintef/sommerjobb/145034/

2: https://www.sintef.no/vi-soker-neste-generasjon-problemlosere/student-i-sintef/sommerjobb-i-sintef/sommerjobb/145031/