[Stillingsannonse] Sommerjobb Oslo vann- og avløpsetaten

Vann og avløpsetaten har et sammensatt ansvar for forvaltning av vann og avløp (VA) i Oslo – magasinering i marka, rensing og distribusjon av drikkevann, tilsyn og utvikling av vassdrag, overvannsløsninger, drift av avløp, og er en viktig aktør i byutviklingen. Dette gjør oss til Norges største og mest sammensatte fagmiljø innen VA. Sommerjobbene våre er fordelt på alle etatens viktigste ansvarsområder.

Vi er ute etter deg som har et faglig engasjement for vann og miljø, og som ønsker å lære mer om vår virksomhet og bransje. Med en god søknad som beskriver din fagbakgrunn og ambisjoner, samt noen ord om dine personlige ønsker for en sommerjobb, stiller du sterkere. Det er generelt sett ingen bestemte krav til antall studieår. Vedlegg gjerne attester og/eller karakteroversikt. 

Normalt tilbyr vi fra 6-8 ukers engasjement innenfor perioden mellom 1. juni og 20. august.

Søknadsfrist 1. mars.

Kontaktopplysninger og mulighet for å registrere seg som søker finner man i annonsen: Annonse – Webcruiter