[Stillingsannonse] Syljuåsen

Trainee i Syljuåsen? 

Vi var så heldige å få lov til å holde en bedriftspresentasjon på Olivia 19. november 2020 hvor vi ble kjent med en gruppe interesserte studenter fra Bygg- og miljøteknikk på NTNU.  

Kort oppsummert hvem Syljuåsen er:  

En tradisjonell totalentreprenør, i tillegg til en betydelig utviklingsaktør gjennom utvikling og bygging av egne prosjekter. Våre verdier preger bedriften og vi ønsker å fremstå som Offensive, Innovative og Til å stole på – Syljuåsen bygger tillit!  

Syljuåsen er en lokaleid bedrift som etter størrelse er i midtsjiktet på Byggeindustriens liste over de 100 største bygge- og anleggsbedrifter i Norge. Etter lønnsomhet var vi nr 7 i 2019! Omsetningen da var 632 mill. med et årsresultat på 61 mill.  

Bedriften har 164 ansatte med lav snittalder. Flere yngre prosjektledere med sivilingeniør- eller ingeniørbakgrunn styrer driften som baserer seg på egne håndverkere med fagbrev.  

Lærlingeprogrammet vårt bidrar til å utdanne framtidige fagarbeidere.  

Vi ser på oss selv som en offensiv og ubyråkratisk organisasjon som er preget av stor beslutningsdyktighet. Vår bedriftskultur kjennetegnes av det sosiale og uformelle miljøet og stor grad av frihet under ansvar. Tillit, oppriktighet og faglig tyngde preger arbeidsmiljøet. 


Er du den vi søker? 

Aktuelle kandidater til stillingen som Trainee vil være siste-års studenter.  

Merk at for studenter på lavere trinn, kan det være åpninger for sommerjobb / andre engasjementer og at vi gjerne mottar søknad fra dere også!  

For å være aktuell for Syljuåsen, er en forutsetning at du er interessert i å bo / jobbe i Mjøs-området! 

Har du i tillegg gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper? Evner å jobbe systematisk og målrettet? Og er ambisiøs og resultatorientert?  Da er du kanskje den rette for oss! Og en som på sikt kan bli en sentral ressurs i videreutviklingen av vårt selskap! 

Er du den vi søker, vil du få konkurransedyktige betingelser med bonusordning. 

Vil du være med Syljuåsen å bygge tillit i Innlandet? Da mottar vi gjerne en søknad fra deg! Kanskje kan vi ønske deg velkommen på laget! 

Send søknad til: trine@syljuaasen.no

Søknadsfrist: 14.12.2020