Tidligere styrer


Hovedstyret 2014

Emmi Kristensen

Emmi Kristensen

Kanzler

Emmi Charlotte Kristensen kommer fra Brumunddal og er 21 år gammel. Hun går sitt tredje år på Bygg- og miljøteknikk og går Bygg og anlegg. Hun satt i Hovedstyret i fjor som Notarius Publicus, men har i år blitt Kanzler. Denne stillingen går ut på å følge opp arbeidet til de andre i Hovedstyret og passe på at tradisjonene blir ivaretatt.

Petter Martin Skjeldrum

Petter Martin Skjeldrum

Visekanzler

Petter Martin Skjeldrum er 23 år, fra Drammen og går fjerde året Bygg- og anleggsteknikk. Petter Martin var tidligere Kanzler og sitter nå som Vice-Kanzler i Hovedstyret. Vice-Kanzler er en rådgiver/nestlederstilling i Hovedstyret som skal sørge for kontinuitet og erfaringsoverføring i H.M. Aarhønen.

Erika Krone

Erika Krone

Ceremonimester

Erika Krone er 19 år, fra Tjøme og hun er Ceremonimester. Hun og hennes ceremonigjeng står for arrangering av flere H.M. Aarhønen-arrangement. Dette er blant annet immatrikuleringsballet, bursdagsfesten og Aarhønelekene. Hun har tidligere vært medlem av Ceremonigjengen.

Mak Ćemalović

Mak Ćemalović

Skogvokter

Mak Ćemalović er 20 år og fra Voss. Han er skogvokter og har dermed ansvar for planlegging og gjennomføring av fadderperioden for nye studenter ved Bygg- og Miljøteknikk, både for 1. og 4. klasse. Skogvokter har en egen fadderkomité, som i tillegg til Mak består av 4 personer.

Christian Vingsand

Christian Vingsand

Sjæfus Blæstus

Christian Vingsand er 22 år og kommer fra Trondheim. Han går nå i andre klasse og innehar stillingen som Sjæfus Blæstus. Han er ansvarlig for å informere alle medlemmene i foreningen om hva som skjer. Sjæfus Blæstus sender ut ukentlig Nyhetsklukk på mail og lager plakater i samarbeid med Blæstegjengen ved større arrangementer.

Bendik Fürst Mustad

Bendik Fürst Mustad

Krosjef

Bendik Fürst Mustad er fra Oslo. Han er 20 år. Bendik er krosjef og tidligere krogjengmedlem. Krosjefens oppgave er å planlegge og arrangere fester på Kroa, sørge for at disse går ordentlig for seg og at alle har det gøy. Han må også organisere vasking og rydding dagen derpå.

Sondre Evjen

Sondre Evjen

Financeminister

Sondre Evjen kommer fra Lier i Buskerud og er 22 år. Han går sitt andre år på Bygg- og miljøteknikk og innehar stillingen som Financeminister i Hovedstyret. Han har spesielt fokus på Hovedstyrets økonomi, men har også kontroll på hele foreningens økonomi. Financeminister fører et nøyaktig og oversiktlig regnskap gjennom hele året.

Sondre Balstad

Sondre Balstad

Notarius Publicus

Sondre Balstad er en glad trønder fra Malvik og er Notarius Publicus i år. Han er 21 år og går i tredje klasse. Han har ansvaret for å føre referater fra møtene til Hovedstyret, ta seg av generell korrespondanse samt arkivering. I tillegg er Sondre kontorsjef for foreningens to kontorer.

Sebastian Torstenson

Sebastian Torstenson

Nettmester

Sebastian Torstenson er 27 år, fra Bærum. Han er inne i sin andre periode som nettmester. Han har da ansvaret for H.M. Aarhønens nettsider. Det gjelder dets design, brukervennlighet og publisering av nettsaker. Sammen med sin nettgjeng jobber Sebastian nå med å lage helt nye nettsider for H.M. Aarhønen.

Eskild Bakke

Eskild Bakke

Redacteur

Eskild Mikal Langnes Bakke er 21 år, fra Porsgrunn og går i andreklasse. Han er Redacteur og har ansvar for utgivelsene av Spikers Kårner, Bygg- og Miljøteknikk sin linjeforeningsavis. Han var tidligere redaksjonsmedlem, men har nå tatt steget opp. Spikers Kårner kommer ut mellom 4 og 6 ganger i året.